søndag, august 13, 2006

Går det mon fremad?

Tilbage efter en aktiv sommerperiode som blandt meget andet er forløbet med at starte medievirksomheden SH-Grafik, der beskæftiger sig med alle former for kommunikation på papir og på internettet, fortsætter jeg min enetale om turisme på Lolland og Falster.

Turisterne strømmer til???
Det var en fornøjelse at læse i Folketidende (8. august 2006), at antallet af turistbesøg viser markant fremgang i 2006. Men før vi glæder os alt for meget er det måske værd, at overveje hvad der ligger bag tallene. Er det nu vores egen fortjeneste? eller skyldes fremgangen forhold, der er udenfor vores kontrol?

En del af æren skal formentlig tilskrives Østdansk Turismes markedsføringsindsats, men her mangler naturligvis et "kontrol forsøg", der kunne afsløre om stigningen skyldes markedsføringsindsatsen eller om det øgede besøgstal var kommet alligevel - eller måske havde været endnu større UDEN indsatsen.

Direktør Glen Polano oplyser i øvrigt til avisen, at en af årsagerne til stigningen skyldes, at flere virksomheder indberetter til Danmarks statistik. Da de præcise tal ikke oplyses i avisen, er det svært at vide om det er de nye indberetninger, der alene er ansvarlige for stigningen. I alle tilfælde bliver det interessant, at se den endelige opgørelse ved årets udgang.

Dynamisk udvikling i Guldborgsund???
Som udtryk for den dynamiske udvikling i Guldborgsund kommune har man her besluttet, at se tiden an i et år med - som man udtrykker det - "arbejdsro" så kommunenes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg kan danne sig et overblik situationen. Bare udvalget ikke for så meget ro, at det falder helt i søvn. Det kan vel ikke tage et helt år, at samordne markedsføringsbestræbelserne i de 6 kommuner - med mindre man arbejder meget roligt.

I betragtning af at Region Sjælland omsætter for ca. 7.6 milliarder kroner og skaber beskæftigelse til 11.300 personer (tal fra Folketidende 8. august 2006) var det måske relevant hvis udvalget droppede ideen med et års arbejdsro og i stedet for, fik turismestrategien udarbejdet så den er på plads den 1. januar 2007. Man må håbe, at Lennard Damsbo-Andersen (S, Borgmester i Nysted), som er formand for udvalget, har forstand på turisme og markedsføring. Hans CV som kan læses på http://www.damsbo-andersen.dk/profil.htm giver desværre ikke meget håb...

Om de øvrige medlemmer af udvalget (jeg har ikke kunne finde deres navne) ved jeg ikke, men jeg har min tvivl. Det ville gavne Guldborgsund kommune, hvis man erstattede i det mindste nogle af udvalgets medlemmer med folk, der kan arbejde/tænke lidt hurtigere.

Det er under alle omstændigheder yderst kritisabelt, at man tildeler sig er års "arbejdero" når det, der behøves er et års "arbejdsiver". Det er mange penge og mange stillinger sagen drejer sig om. - Men man prøver måske at leve op til kommunens nye kommunevåben, som jo signalerer at uden vind bevæger kommunen/sejlskibet sig ikke meget - og det har jo ikke blæst ret meget i den seneste tid....

Man kan dog glæde sig over at Nykøbings nye rundkørsel - til et ukendt milionbeløb - er ved at være færdig. Hvem der har fostret den ide, ved jeg ikke, men kommunens penge havde været bedre brugt til at give byens turistinformation et hårdt tiltrængt løft. Men dér skal måske også være "arbejdsro"?

Kære politikere,
Hvad tænker I på? Føler I slet intet ansvar for den opgave I lovede at løse ved valget i november? Er opgaven for stor og indviklet for jeres uddannelse og formåen? De spredte pip I udsender til jeres vælgere med uregelmæssige mellemrum giver ikke indtryk af, at I har magt over tingene.

I kan i øvrigt være glade for at regionen er dækket af landets vel nok mest tandløse avis, nemlig Lolland-Falsters Folketidende, der ikke har en mening om noget som helst og som aldrig stiller et kritisk spørgsmål, men troligt - spalte op og spalte ned - beretter, at "nu er Ane i Kæret igen væltet med sin cykel og har slået knæet slemt" og lignende dramatiske begivenheder.

Vågn op!, tag ud i verden og se hvordan man bærer sig af andre steder, vel at mærke steder hvor tingene fungerer. Så vi ikke igen og igen skal læse nedslående nyheder om svigtende antal barnefødsler, langtidsledige der er beskæftiget i håbløse aktiveringsprojekter, som kun har til formål at bringe statsrefusionen for bistandshjælpen op fra 35% til 65%, og konsekvenserne for udsigten til reducerede tilskud til sukkerproduktion...

Det er nemt at kritisere...
Det er selvfølgelig nemt at kritisere. For ikke kun at levere negativ kritik følger her et par strøtanker i tilfældig orden, som måske kunne være til inspiration...

1. Sørg for at pendling til hovedstaden kan ske hurtigt, pålideligt og på så kort tid som muligt. I bil kan jeg selv på 1,5 time komme fra mit hjem uden for Nykøbing til København. Hvad med at oprette en direkte busforbindelse som kunne give DSB lidt konkurrence?

2. Tag turisterhvervet alvorligt. Det er mange penge, det drejer sig om og er samtidig et område, hvor der kan beskæftiges mange personer med ringe eller ingen uddannelse. Og vær opmærksom på, at alle bistandsklienter ikke kan være i Zoo.

3. Øg bevillingerne til Østdansk turisme. Det er, så vidt jeg kan se, det eneste sted hvor der udføres noget der ligner professionelt arbejde med at markedsføre regionen.

4. Drop den tåbelige beslutning om at tildele et års "arbejdsro" til koordinering af turistindsatsen blandt de 6 kommuner. Lad Østdansk turisme ordne den sag. De har bedre forstand på det og behøver ikke et år til at løse den opgave hvis de - og det er vigtigt - forsynes med myndighed til at træffe bindende beslutninger. Ellers kan det være lige meget...

5. Tænk på, at man kun kan bruge pengene én gang. Når man bygger en luksusrundkørsel på en flad mark, kan man ikke bruge de samme penge til at sikre pendlernes transportsikkerhed eller til at stimulere turistindustrien.

6. Læs Lars Kolins bog "Kolinkuren" (jeg får ikke procenter af salget!) med et åbent sind. Når I er færdige med at læse bogen så overvej hvordan den kommunale administration kunne ændres, så man får fuldt udbytte af de ansatte medarbejderes evner og viden. Og fyr de ansatte, der ikke lever op til den opgave de er ansat til.

Jeg måtte for eksempel selv fortælle Teknisk Forvaltning i Nykøbing, at der var kommet nye regler for private olietanke i september sidste år - i Teknisk Forvaltningen anede den medarbejder jeg talte med ikke et suk om de nye regler.

7. Endelig: Sæt jer så ned og tænk på om I har den viden og de evner, der er nødvendige for at håndtere Guldborgsunds fremtid. Kommer I i tvivl, så træk jer tilbage og lad andre komme til. Det er ingen skam, at opdage, at en opgave man har påtaget sig er for stor og kompleks. Det er derimod en skam IKKE at gøre det, en skam der ikke kun vedrører jer selv, men alle regionens borgere.

onsdag, maj 31, 2006

Skuffet? - Næh, snarere forundret!

Dette indlæg indeholder lidt reklame for mig selv, så husk på, at jeg er tilflytter og derfor ikke helt troværdig.

For at illustrere noget af det jeg anser for Lolland-Falsters hovedbarriere for dynamisk udvikling og fremgang, vil jeg anvende mig selv og mine erfaringer med jobsøgning i Storstrøms amt som eksempel.

Om min uddannelse og erhvervserfaring:
Mit cv kan ses på min hjemmeside, så jeg vil her blot resumere de enkelte punkter ganske kort. Vil du vide mere, så besøg min hjemmeside.

 1. cand. scient., PhD, dr. scient. i genetik

 2. censor ved Københavns Universitet, Landbohøjskolen mm.

 3. opfinder af apparat til strukturanalyse. Patenteret

 4. redaktør af videnskabelige tidsskrifter

 5. leder af afdeling for grafisk produktion gennem mange år

 6. softwaredesigner og programmør. 2-3.000 brugere verden over

 7. erfaren webdesigner

 8. konsulent i bioinformatik ved europæiske universiteter

 9. foredragsholder her i landet og internationalt

 10. vejledning af 3.g-, speciale- og PhD studerende

 11. populærvidenskabelige foredrag om naturvidenskabelige emner

 12. planlagt og superviceret laboratoriekurser i genetik

 13. udarbejdet forretningsplan for produktion af bioethanol

 14. leder af dna-sekventeringsfacilitet

 15. medlem af datasikkerhedsgruppe på større dansk virksomhed

 16. forfatter til knapt 100 videnskabelige publikationer

 17. omfattende erfaring med informationsformidling på internettet

 18. aflastningsfamilie for nørrebropige fra socialt belastet familie

 19. medlem af skolebestyrelse. EDB i undervisningen meget tidligt

 20. vandt sag ved landsskatteretten - uden medvirken af sagfører

 21. uddannet røgdykker og førstehjælper

 22. restaureret faldefærdig ejendom fra 1888

 23. erfaren mekaniker

 24. vandt konkurrence om Danmarks smukkeste have

Jobsøgning
Med den uddannelse og erfaring skulle man jo tro, at det var nemt, at finde beskæftigelse et eller andet sted på Lolland-Falster. Det troede jeg - naivt - også selv, da jeg flyttede hertil for to år siden. Efter 274 resultatløse ansøgninger er jeg ikke helt så sikker længere. Det tætteste jeg endnu har været på at finde beskæftigelse, var i en stilling som pedelmedhjælper på Vordingborg rådhus!

Min undren
Måske læseren kan forstå min undren. Man skulle umiddelbart tro, at der et eller andet sted på Lolland-Falster var brug for nogle af mine færdigheder og erfaringer. Jeg har naturligvis spekuleret en del over hvorfor der, på trods af mine rimelig gode kvalifikationer indenfor mange forskellige områder og en forholdsvis omfattende jobsøgningsaktivitet, ikke har vist sig en eneste stilling, med blot en svag relation til mine kvalifikationer.

Mulige årsager
To forhold kunne måske være medvirkende:

1. jeg er for gammel (61 år)
2. jeg er for klog (tror man...)

Det første punkt kan formentlig ikke være årsagen, når man lytter til vores arbejdsløshedsminister Claus Hjort Frederiksens lovprisning af "det grå guld" og generelle beklagelser over, at der er stor mangel på arbejdskraft til de 80.000 ledige stillinger han påstår, der findes i landet.

Så det er nok mere sandsynligt, at offentlige og private virksomheder på Lolland-Falster hvisker, når de læser min ansøgning: "Vi skal i hvert fald ikke have sådan en 'professor', som oven i købet er tilflytter - og fra KØBENHAVN!! - ind i vores virksomhed og lave rod i vores cirkler. Vi ved nok hvordan vi plejer at gøre og det har været godt nok hidtil og er også godt nok i fremtiden. Vi gider simpelthen ikke have besværet med at tænke nye tanker."

Og her tror jeg at vi er ved sagens kerne - med hensyn til min egen beskæftigelsessituation - men også med hensyn til den manglende udvikling og fremdrift på Lolland-Falster. Hvis virksomhedernes grundindstilling er, at man ikke vil lære nyt, ikke ansætte personer man tror er klogere en en selv, er selvfed og selvglad over egne begrænsede succeer, ja så kommer man ikke langt i dag, hvor verden farer afsted for ens undrende øjne.

En opsang til Lolland-Falster
Man kunne måske netop her have god brug for at ansætte folk, der er klogere end en selv, lytte til gode råd - og rette sig efter dem - og i det hele taget underkaste sig en kritisk analyse for at undersøge hvorfra skrækken for forandring stammer. Jeg kan i den forbindelse anbefale Lars Kolins nye bog, "Kolinkuren" som en god hjælp til denne proces.

Her et citat fra Lars Kolins website:
"The Second Cycle Index has taken off: More than one thousand organizations have performed self evaluations during the first four weeks, most of them from Denmark, but the US and UK catches up. Here is a brief summary of the first preliminary conclusions:

The Second Cycle index measures how far an organization is from the “Second Cycle Ideal”, i.e. an innovative organization that balances competitive , cohesive and creative powers. Results indicate that bureaucracy is well established across industries and countries: The average organization has numerous flashing yellow lamps indicating that there is room for improvement."

Bogen er på dansk, men websitet er på engelsk. I Lars Kolin finder man et skoleeksempel på en dynamisk person, med gennemtænkte redskaber og løsningsmodeller, netop til den type problemer som florerer på Lolland-Falster. Læs bogen og dine cirkler vil formentlig blive ganske alvorligt forstyrret - noget i retning af et koldt brusebad.

Men bagefter er det dejligt...

Guldborgsunds nye kommunevåben

Jeg ser netop på Lokalnyheder.nu, at Guldborgsund kommune har valgt det viste forslag til kommunevåben. Formanden for det udvalg, der har stået for sagen, Kaj Petersen, udtaler i den anledning: "Samtidig har Ronny Andersen tegnet et skib, der signalerer både dynamik og fremdrift - og det er to ord, som meget gerne skulle blive nært knyttet til Guldborgsund Kommunes udvikling." (citeret efter Lokalnyheder.nu).

Det går over min forstand, at et oldgammelt skib med håndbetjent ror og vikingeskibssejl kan synbolisere dynamik og fremdrift. I mine øjne er signalet det stik modsatte: Man/skibet bevæger sig kun, når andre (i.e., vinden) sørger for fremdriften og man styrer skibet med meget simpelt ror af en model, der forlængst er afløst af mere sofistikerede metoder til styring. Interessant nok kan skibets ror kun betjenes af én person, der således er den eneste, der kan afgøre hvor skibet sejler hen.

Endelig er det upraktisk med et skib med større dybgang i et lavvandet farvand som Guldborgsund. Det vil gå på grund ustandselig, så man skal hidkalde hjælp til at skubbe det løs. På billedet svæver skibet ganske vist ovenover bølgen, men det er næppe i overensstemmelse med tyngdeloven - og tyngdeloven er en af de få love, der aldrig kan dispenseres fra...

Med andre ord udsender dette kommunevåben det signal, at det her drejer sig om en kommune, der driver for vinden, styres af én mand og skal have hjælp af andre til komme løs af grunden.

Måske havde en speedbåd være et bedre valg, hvis der absolut skal være et fartøj i det nye kommunevåben?

onsdag, maj 17, 2006

Hvad er Jeres mission?

Inspireret af Jack Welch's besøg i København forleden samt af Lars Kolins håndbog i ledelse: "Kolinkuren" følger her nogle overvejelser om årsagerne til den - efter min mening - altfor uprofessionelle håndtering af indsatsen for at markedsføre Lolland og Falster.

Advarsel: Dette indlæg er meget langt og indeholder muligvis synspunkter, som du ikke er enige i. Hvis du ikke synes, at det er interessant, at der sættes spørgsmålstegn ved dine indgroede opfattelser, så lad være med at læse videre...

Nykøbing F. Turistinformation - en prototype
Betragtningerne gælder primært de mange lokale by-turistbureauer. Som eksempel er anvendt Nykøbing F. Turistinformation, som jeg gentagne gange har kritiseret ganske kraftigt - desværre uden megen respons fra de ansvarlige. For at illustrere problemet er forsiden på Nykøbing Turistinformations website gengivet her: Allerede på forsiden er problemet tydeligt:Man er i tvivl om websitet reklamerer for ansatte på Latterinstituttet eller for Nykøbing Falster og omegn. Billedet af personalet er stort og forholdsvis godt, mens billederne til venstre fra Nykøbingområdet er små, gnidrede, uskarpe og fortegnede.

Mest for webdesignere
Man har desværre ikke opdaget, at den funktion, der anvendes til automatisk visning af billederne kræver, at alle billeder har samme størrelse. Problemet kan illustreres således:

Det øverste billede er som det egentlig skulle se ud. Feltet hvori billedet er placeret svarer i størrelse til billedet.

Nedenfor er feltet kvadratisk og for at få billedet til at fylde hele feltet er billedet strakt i højden således, at det kvadratisk felt er udfyldt. Det ses tydeligt, at det nederste billede er deformeret. Forsiden er, så vidt jeg kan se af sourcekoden sidst opdateret 2004. Det var måske på tide, at give forsiden et eftersyn. Men "Daniel", som tilsyneladende har fabrikeret websitet, er måske rejst? - Han er i hvert fald ikke opført på personale siden.

Og så til sagen...
Både Jack Welch og Lars Kolin fremhæver som et ultimativt krav for en virksomhed/virksomhedsleder, at virksomhedens mission/formål/mening defineres klart. Det vil sige, at man har gjort sig helt klart hvad formålet med virksomhedens aktiviteter er. Uden denne erkendelse er det umuligt at sikre, at både ledelse og medarbejdere arbejder med det dette mål for øje.

Uden en klart defineret mening vil både ledelse og personale arbejde uden et fælles sigte og i mange tilfælde spilde tiden med aktiviteter, der ikke bringer dem nærmere det overordnede mål for deres anstrengelser.

Du kan læse mere om vigtigheden af, at alle medarbejdere er bevidste om virksomhedens langsigtede mål, og om vigtigheden af, at medarbejdere og ledelse stedse er fokuseret på at arbejde mod opfyldelse af deres mål, hos begge de omtalte forhenværende virksomhedsledere, som jeg præsenterede i starten af dette indlæg.

Og hvad er så formålet med et turistkontor?
Tjah... Det kan vel ikke være så svært, at hitte ud af? Det er vel at fremstille og uddele nogle brochurer, at fortælle turisterne hvor hotellerne og campingpladserne ligger, at sælge nogle havfruer, vikingefigurer og T-shirts med "Nykøbing F." på. Så er alle vel glade? - eller er de?

Tager turisten mon hjem og fortæller begejsteret alle, der gider høre på det, at: " I Nykøbing F. og omegn i Danmark har de nogle meget flotte T-shirts. Der skulle I tage hen næste år så I også kan få flotte T-shirts." Nej vel? Det gør de nok ikke, der skal mere til. Men hvad?

Om empati i videste forstand
Begrebet Empati er defineret af den italienske psykolog Roberto Assagioli på følgende måde:

"Uanset ens intellektuelle forståelse, er en ægte, eksistentiel forståelse [ ] ikke mulig uden empati, det vil sige, at projicere sin bevidsthed ind i et andet væsens. Dens [empatiens] udvikling og anvendelse kræver en holdning af upersonlighed og selvforglemmelse. Det kan opnås ved aktivt at opvække, eller lade sig gennemtrænge af en dyb menneskelig interesse for den person, man har en vilje til at forstå. Det betyder at nærme sig ham eller hende med sympati, med respekt, og endog med beundring, som et ”Du” og på den måde etablere et dybere indre forhold."

Ja, det er noget langhåret, men et meget vigtigt udgangspunkt for at forstå sig selv og sine egne reaktioner. Og uden denne viden og erkendelse, er det vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at sætte sig ind i andre menneskers begrebsverden. Og uden kendskab til sine kunders opfattelser, forudsætninger og ønsker er informationsformidling dømt til at mislykkes.

Og her vi ved sagens kerne
Det duer ikke at styrte omkring og dele brochurer ud og sludre med turister, hvis man ikke præcist ved, hvad man vil opnå på langt sigt. Med andre ord: Man må vide præcist hvorfor man gør, som man gør og hvad formålet med handlingen er - om man arbejder i overensstemmelse med virksomhedens mening - eller bare arbejder på må og få.

"Meningen" med Nykøbings Turistinformation (NFT)

1. Turisten er en kunde og er grundlaget for vores eksistens
2. Selvom vi allerede er meget dygtige, kan vi blive klogere
3. Vi vil optræde empatisk overfor kunden
4. Hvad vi foretager os, har betydning for hele Lolland-Falster
5. Vi vil være sikre på, at kunden besøger os igen næste år
6. Vi vil være sikre på, at kundens nabo besøger os næste år

Ovenstående liste er sikkert ikke komplet, men viser forhåbentlig hvor jeg vil hen med mine overvejelser. Bemærk at jeg har anvendt ordet "kunde" og ikke "turist". Det er med vilje. Det er vigtigt, at se turisten som en kunde i butikken, som den person man lever af, som giver "smør på brødet" - og ikke som en tilfældig gæst, som snart rejser igen.

Og så trænger vi vist til et pænt billede, der intet har med sagen at gøre. Billedet af de blomstrende Orchideer er taget i vores have i Flintinge i går eftermiddags.

Sidste nyt
Jeg ser i Lolland-Falsters Folketidende den 17. maj 2006, at Nykøbings turistkontor i sidste øjeblik er reddet fra lukning af en bevilling på kr. 325.000 fra byrådet. Der har ifølge Folketidene verseret rygter om, at turistchef Svend-Erik Kristensens beslutning om at forlade sin stilling skulle have forbindelse med turistkontorets meget dårlige økonomi.

Det oplyses, at et tilskud fra EU's Mål2 midler på kr. 1.060.000 og et beløb af samme størrelse, betalt af Nykøbing kommune, er formøblet til markedsføringsformål - åbenbart med meget ringe økonomisk resultat. Det kunne i den forbindelse måske være en overvejelse værd at undersøge, om det er de rigtige personer, der har ledet markedsføringsindsatsen.

Man fornemmer - stadig i følge Folketidenes referat - ingen ydmyghed eller beklagelse over det magre resultat hos formanden for Nykøbing turist- og konferencecenter, Torben Cordtz eller hos bestyrelses- og byrådsmedlem Lis Nygaard. Selvom mere end 2 millioner kroner er brugt med et tilsyneladende meget utilfredsstillende resultat.

At bestyrelsen stadigvæk "bakker fuldt ud op om Svend-Erik Kristensens arbejde" virker på en udenforstående meget ejendommeligt, hvis han er den ansvarlige for turistkontorets underskud. Måske kunne han - og bestyrelsen - have haft gavn af professionel markedsføringsassistance undervejs - samt en anelse selverkendelse med hensyn til egne evner og formåen. Men det drejer sig naturligvis ikke om deres private midler...

Hvad der er rigtigt eller forkert i denne sag, ved jeg ikke - og det er under alle omstændigheder uden betydning for en principiel diskussion af de regionale turistkontorers formål - bortset fra, at sagen viser, hvor galt det kan gå, hvis en virksomheds bestyrelse, ledelse og medarbejdere ikke magter deres opgave.

Og nu tilbage til min enetale om turisme på Lolland-Falster
Efter denne digression til den "besværlige virkelighed" vil vi returnere til emnet. En af Lars Kolins hovedteser i "Kolinkuren" er, at en virksomheds succes i sig bærer kimen til virksomhedens endeligt. Dette skyldes at succes ofte ledsages - hos ledelse og medarbejdere - af selvtilfredshed og en stigende ulyst til at lytte til markedets og kundernes signaler: "Det går jo strygende, så hvorfor lave noget om?" Og mens man hviler på sine lauerbær forandrer kunderne sig. De er ikke længere tilfredse med nogle foldere, en fest på torvet med øl og pølser og lidt dansktop musik og en hjemmeside, der sidst er opdateret for to år siden.

Det, der fungerede for år siden, appellerer ikke til moderne turister. De vil have oplevelser, udfordringer, utraditionelle arrangementer...

Jeg må desværre nok konkludere, at den fremherskende grundindstilling i regionen - læs: hos regionens politikere - som er baseret på selvtilstrækkelighed og ulyst til at se uvildigt på den moderne hverdags krav og udfordringer - betyder, at det bliver meget svært - for ikke at sige helt umuligt - at sikre en blot nogenlunde fornuftig udvikling af turistindustrien på Lolland og Falster.

fredag, maj 12, 2006

Regionalt Turismeudviklingsselskab

I et smukt opsat prospekt med titlen: "Regional Turismeudvikling 2007-2010" beskriver Østdansk Turismes Koordinationsudvalg et forslag til styring af turismeudviklingen i Region Sjælland.

Forslaget har som vigtigste element etablering af et regionalt turismeudviklingsselskab til erstatning for de eksisterende organisationer i Roskilde og Køge, på Vestsjælland og i Storstrøms Amt.

Denne løsning kunne blive en betydningsfuld forbedring af markedsføringenbestræbelserne i regionen, som forhåbentligt resulterer i en slagkraftig, professionel organisation med rådighed over de nødvendige midler.

Kompetencer

I følge prospektet vil man opbygge nedenstående kompetencer i organisationen:

 • Turistfaglig viden
 • Netværk
 • Alliancer nationalt og internationalt
 • Ledelse
 • Projektstyring
 • Økonomi
 • Markedsføring
 • Innovation

Det er en temmelig intetsigende liste, som blot indeholder ret indlysende krav til enhver større organisation. Tiden må vise, hvad der i praksis menes med listen. Det står og falder naturligvis i meget høj grad med hvilke personer, der tilknyttes organisationen.

På listen mangler desværre hele det område, der udgør en stigende del af mange erhvervsvirksomheders markedsføringsbudget: Ekspertise indenfor markedsføring på internettet. Herunder professionel formidling - både hvad angår identifikation af internationale målgrupper og når det gælder teoretisk og praktisk viden om informationsmæssige metoder.

Strategiske pejlemærker
Et - noget luftigt - begreb, der anvendes i prospektet, er en række såkaldte "strategiske pejlemærker", som anvendes som rodekasser for en række meget løst udefinerede begreber. Disse begreber omfatter stort set alt, hvad man kan forestille sig af aktiviteter indenfor turistmæssig markedsføring. Denne opremsning er således ikke til megen hjælp, hvis man vil forsøge, at danne sig et overblik over hvad der præcist tænkes på.

Skulle alle de strategiske pejlemæker, der anføres tages alvorligt, ville det kræve ansættelse af en mindre hær af medarbejdere i den nye organisation. - Hvilket næppe ikke er realistisk.

En anden mangel i forslaget er den ringe opmærksomhed, der vises "brugerdreven innovation". Fine ord, men hvad betyder det?

Hvordan ser den overordnede struktur ud?
Der er selvfølgelig et kassediagram (hvornår har man sidst set et forslag uden "kasser med pile imellem", som selvfølgelig er interessant. Men der mangler så vidt jeg kan se nogle kasser:

Hvor befinder de lokale by og kommunale turistforeninger sig? Man tror vel ikke, at de forsvinder - eller hiver sig selv op ved håret og pludselige bliver til superprofessionelle aktører i markedsføringen. Og hvor findes kassen med professionel konsulentbistand og ekspertviden til de lokale turistorganisationer? Og hvor er kassen, der håndterer private initiativer? En meget stor del af det materiale, der anvendes i markedsføringen (på internettet) af regionen er udarbejdet af private ildsjæle, som efter bedste evne forsøger sig som webdesignere - med større eller mindre held.

Jeg tror, at det er vigtigt at se i øjnene, at en slagkraftig turistorganisation for Region Sjælland nødvendigvis må bestå af tre lag, nemlig:

1. En overordnet ledelse og koordinering

2. Et mellemlag, der udgøres af de regionens mange lokale turistforeninger

3. Den interesserede og engagerede befolkning, som er leveringsdygtig i viden om lokale attraktioner

Overser man denne sammenhæng, er jeg bange for, at man ender med et stort hoved uden krop.

Lider du af Injalitis? - Test det selv her...

Jeg har i tidligere indlæg beskrevet sygdommen Injalitis, en lidelse opdaget af professor Northcote Parkinson i halvtredserne, og som, specielt på Lolland og Falster (?), ser ud til at være temmelig udbredt.

Mange mennesker aner måske ikke selv, at de lider af Injalitis (paralytisk lammelse) så jeg gengiver her nogle simple tests du kan foretage for at undersøge om du er angrebet.

1. Test - Biltur med pasager
Prøv at forestille dig, at du er ude at køre søndagstur med din ægtefælle i bil. Du ved naurligvis, at du er en af verdens bedste chauffører med en helt usædvanlig god beherskelse af din bil. Pludselig siger din passager: "Du kører jo som en brækket arm! Du gearer ned ved alt for høj hastighed. Du risikerer at ødelægge både kobling og synchromeshringene i gearkassen."

Hvad svarer du?

A. "Pas dig selv! - du skal ikke komme og fortælle en af verdens bedste bilister, hvordan han/hun skal køre bil. Jeg har kørt bil i årevis og så skal sådan en amatør ikke komme og gøre sig klog på noget han/hun ikke har et klap forstand på."

B. "Hvad mener du? Jeg aner ikke hvad synchromeshringe er for noget. Hvorfor skulle de blive ødelagte?

2. Test - Håndværkerarbejde
Du er blikkenslager og i gang med en større arbejde, der omfatter en hel del gevindskæring med efterfølgende sammenskruning med pakgarn og paksalve. Pludselig siger 1. års lærlingen: "Det er en oldnordisk metode til samling af ½" rør og fittings du bruger. Der er netop kommet en ny metode, der er baseret på en to-komponent lim, der er meget hurtigere at anvende og som giver en mere korrossionssikker samling."

Hvad svarer du?

A. "Hva' fanden bilder sådan en grønskolling sig ind. Jeg har gjort sådan siden jeg blev udlært i 1973 og der er ingen, der har klaget. Det sludder du har lært på teknisk skole, skal du ikke komme her med. Vi ved nok hvordan man plejer at gøre."

B. "Det lyder interessant. Hvad er det for noget lim? Er der nogen testresultater vi kunne kikke på? Det er ikke alle nymodens opfindelser, der er noget værd, men det kan vel aldrig skade, at kikke på sagen."

3. Test - Politikertesten
Du er politiker og har netop foreslået at anvende 2.4 milioner til en ny rundkørsel. Det har været meget svært, at nå så langt med mange møder og forhandlinger. Omsider er planen på plads og der mangler kun, at få bevilligen godkendt. Pludselig rejser en af dine politiske modstandere sig op og siger: "Det her forslag er hul i hovedet! - jeg har netop erfaret, at varmesystemet på alderdomshjemmet er brudt sammen og at det koster 2.4 milioner at udskifte det gamle varmesystem."

Hvad svarer du?

A. "Jeg er snart træt af at høre dine perfide kommentarer, der saboterer enhver positiv udvikling i kommunen. Du er kun ude på at score billige politiske point med dine tåbelige forslag."

B. "Hvornår er det sket? Det var jo pokkers uheldigt, men godt at du bragte sagen frem inden vi havde brugt vore 2.4 milioner. Vi bliver nok nødt til at skrotte mit forslag til ny rundkørsel og kikke på varmesystemet i stedet for."

4. Test - Skriftligt arbejde
Du har netop gjort et 75-siders rapport færdig. Det har været et slid at få hele det store materiale under kontrol, så det fremtræder som en velskrevet og overbevisende tekst. Rapporten har ligget fremme på dit skrivebord hvor konorbudet tilfældigt har bladet de første sider igennem. Budet siger: "Det er vel nok en gang tågesnak og varm luft du har produceret her. Allerede på indholdsfortegnelsen kan man se, at du har overset flere vigtige punkter og at tre af punkterne slet ikke hører hjemme i rapporten. Og så er der 2 stavefejl på side 5."

Hvad svarer du?

A. "Sig mig tror du at du er professor siden du kritiserer mit arbejde? Jeg er kontorchef her og har været det længe før du blev født. Og så skal sådan en grønskolling ikke komme med gode råd. Forsvind og pas dit arbejde - og dine egne sager."

B. "Hvad mener du? Det er jo ikke så heldigt, hvis min rapport indeholder tågesnak og varm luft. Kunne du ikke læse hele rapporten igennem og lave en liste over de afsnit, du mener er tågesnak og varm luft. Så kan vi bagefter gå rapporten igennem. Og du må meget gerne rette stavefejlene undervejs. Tak for hjælpen."

5. Test - Svigermor
Du har besøg af din svigermor. Du er ved at lave mad og din svigermor holder dig med selskab i køkkenet. Du har netop taget Maizena beholderen frem og skal til at jævne sovsen da hun siger: "Du skulle meget hellere bruge en almindelig opbagning, det er meget lettere."

Hvad svarer du?

A. "Hvad pokker bilder du dig ind! Bare fordi jeg er gift med din søn, skal du ikke komme her og blande dig i min madlavning - pas dig selv og skrup ud af mit køkken..."

B. "Opbagning? Hvad er det for noget? Hvordan laver man en opbagning, det har jeg aldrig hørt om."

Måske begynder læseren at se mønsteret?

Fælles for alle A-svarerne er, at de straks afviser kritikken/forslaget uden overhovedet at undersøge om den/det er relevant. I stedet iværksættes et selvforsvar, der intet har med sagen at gøre.

Det er den tilstand, der er et typisk tegn på Injalitis: At man selv tror, at man altid ved bedst og at ingen skal anfægte denne opfattelse. A-svarerne overser fuldstændig, at hovedsagen er, at opgaven løses på den bedst mulige måde - og at det er uvigtigt hvem der har ret.

Hvor mange A-svar havde du i testen? Var der blot et A, er det måske tid til lidt selvransagelse... Og glem ikke at personer med tilbøjlighed til at anvende A-svarene, sjældent bliver klogere.

torsdag, maj 11, 2006

Lars Kolin: Kolinkuren mm

Det er et stykke tid siden jeg har føjet nyt til min enetale om turisme på Lolland og Falster. Det betyder imidlertid ikke, at jeg har mistet gejsten, men at der har været en række andre ting, som har krævet min opmærksomhed.

Er netop i færd med at læse Lars Kolins bog "Kolinkuren" og tænkte straks på mit indlæg om "Injalitis - eller paralytisk lammelse" inspireret af Northcote Parkinson i forbindelse med turistindsatsen her på egnen. Begge peger på faren ved selvtilfredshed som den primære faktor i det Kolin kalder "dødsspiralen" og Parkinson Injalitis (smittefarligt mindreværd) som giver sig udtryk i, at virksomhedens ledelse fastholder gamle opfattelser og rutiner i selvgælde over tidligere tiders succeser. Imens bevæger verden og med den kunderne sig hastigt videre, og har på et tidspunkt overhalet virksomheden indenom.

Resultatet er dramatisk og katastrofalt: Virksomheden går simpelthen neden om og hjem - til ledelsens store overraskelse: "Vi er da både dygtige og kloge og det vi plejer at foretage os har da virket før". Måske nok, men kunderne er ikke længere de samme... Og køber nu deres varer andetsteds.

Senest er noteret et fald i besøgstallet på Knuthenborg Safaripark på 75.000 i de seneste 3 år. Selvom der kan findes andre forklaringer på faldet, er tilbagegangen MEGET stor og næppe planlagt. Og prøv at besøge Nykøbing turistinformations hjemmeside. De har ikke engang selv opdaget at direktør Svend-Erik Kristensen har forladt stedet. Og viser troligt de samme jammerlige billeder af omegnen. Og de fejl i en række links på websitet som vi fandt i slutningen af marts er der stadigvæk. Jamen hvad tænker I da på? - Prøv at læse Kolin eller Parkinson og tænk efter om I kan genkende nogen af symptomerne på Injalitis i jeres organisation. Ellers er jeg bange for, at jeres kunder er forsvundet en skønne dag.

Efter mit besøg hos Østdansk turisme skrev jeg et udkast til en henvendelse til DK Hostmaster om at få afsløret ejeren af domænet www.lolland-falster.dk med henblik på at overtage domænenavnet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at en virksomhed, der intet har at gøre med Lolland eller Falster er det første hit i en Google-søgning efter "lolland-falster". Brevet er gengivet herunder:

DK Hostmaster
oplysninger@dk-hostmaster.dk

Ang. identiteten af registranten for domænet lolland-falster.dk

DK Whois databasen indeholder følgende oplysninger om domænet lolland-falster.dk:

Domænenavn: lolland-falster.dk

DNS: lolland-falster.dk
Registreret: 2005-09-01 Status:
Aktivt Registrant: Informationen er ikke tilgængelig.
Fuldmægtig: Informationen er ikke tilgængelig.

Domænet lolland-falster.dk anvendes i øjeblikket af en person/virksomhed, hvis aktiviteter ikke har nogen relation til hverken Lolland eller Falster. Det er meget uheldigt, at vore bestræbelser på seriøs markedsføring af regionen overfor danske og udenlandske turister påvirkes negativt af, at det mest relevante domænenavn for vort arbejde - lolland-falster.dk - i øjeblikket anvendes af en anonym registrant til formål, der intet har at gøre med Lolland og Falster.

Østdansk Turisme (
www.oplevdanmark.nu/) er en organisation, der varetager den turistmæssige markedsføring af Sjælland, Møn & Lolland-Falster. En vigtigt del af vore markedsføringsaktiviteter foregår på internettet, hvorfor det er af afgørende betydning for vore aktiviteter, at domænet lolland-falster.dk refererer til et website, der vedrører regionen og ikke til et kommercielt website uden relation til Lolland og Falster.

Vi vil derfor anmode DH Hostmaster om at frigive kontaktoplysninger for registranten i henhold til
lov om domænenavne af 1. juli 2005 § 8 stk. 3 samt § 13 så vi kan indlede forhandlinger med registranten om overtagelse af domænet.

Med venlig hilsen

Glen Polano, direktør Østdansk Turisme


Jeg har siden afsendelse af brevet den 16. april spændt ventet på en reaktion fra Østdansk turisme eller DK Hostmaster. Og venter stadig...

Og begynder så småt at forstå hvorfor Lolland og Falster har så svært ved at rive sig ud af rollen som udkantsområde, der i alt for høj grad er afhængig af statslig bistandshjælp. Hvor er dynamikken, selvkritikken, lysten til udvikling, til at glemme "vi plejer da..." og i stedet for tænke nyt.

Man er naturligvis skeptisk når en forhenværende "Københavner" (jeg stammer i øvrigt fra Nordjylland) og tilmed en tilflytter begynder at blande sig i tingene. Det er imidlertid ikke nogen heldig attitude, hvis man ønsker udvikling og rundt omkring sig ser, at de gamle metoder ikke virker. Jeg kan røbe, at indenfor min branche (forskning og udvikling) ville man ikke have noget langt liv med den indstilling.

Det er jo bydende nødvendigt erkende de faktiske forhold og at prioritere sine midler og indsats meget omhyggeligt derefter. Rundkørsler (Nykøbing) og sportshaller (Nr. Alslev) er selvfølgelig meget fint, men kan næppe forventes at give nævneværdige bidrag til regionens økonomiske udvikling.

Så vidt jeg kan se, forspilder man en af de få realistiske mulighedet for at generere reel indtægt til regionen ved at tage så afslappet - for nu at sige det pænt - på turisterhvervet. Jeg har for nylig hørt rygter om, at personalet i Nykøbing Zoo overvejende består af langtidsledige bistandsklienter. Intet ondt om disse personer, der på rette plads kan bidrage på fortrindelig vis til regionens drift. Men prøv at forestille jer min sidste arbejdsplads, medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S udelukkende drevet af langtidsledige bistandsklienter! Det var næppe gået i mange sekunder. Men med Nykøbing Zoo er det selvfølgelig en anden sag - eller er det??

Så prøv at se bort fra at dette er skrevet af en tilflyttet Københavner og tænk i stedet for på om nogle af mine kritikpunkter muligvis kunne være relevante. Og mens I tænker så få dog rettet Nykøbing turistinformations hjemmeside så den præsenterer byen på en professionel måde, der giver folk lyst til at komme på besøg.

søndag, april 16, 2006

Østdansk Turisme

Jeg skylder organisationen Østdansk Turisme en undskyldning for at have inkluderet dem blandt de mange mindre professionelle aktører på den Lolland-Falsterske turistbane. Efter et møde med direktør Glen Polano og marketingchef Peter Ole Sørensen for nylig, hvor de gjorde rede for de mange markedsføringstiltag, der udgår fra deres lille organisation, må jeg tage hatten af for deres professionelle håndtering af markedsføringen af LF dels i Danmark dels i udvalgte lande i Europa.

Der er fremstillet og udsendt - i meget store oplag - en lang række trykte publikationer af meget høj kvalitet, der ikke kun beskriver regionen i mere generelle vendinger, men også fokuserer på udvalgte emner. Jeg kan for eksempel anbefale "Fiskeguide" for Sjælland, Møn & Lolland-Falster, der er en fremragende oversigt over fiskemuligheder langs kysterne, fra havnemoler samt i de ferske vande.

Østdansk Turismes website indeholder derudover et sandt overflødighedshorn af oplysninger om alle former for aktiviteter og oplevelser i området (Sjælland, Møn & Lolland-Falster). Websitet findes i engelsk og tysk udgave - som vel at mærke omfatter samtlige oplysninger.

Man kan naturligvis diskutere websitets layout, som er meget kompakt, med - efter min menig - alt for mange oplysninger stuvet sammen på altfor for ringe plads. Om dette design er resultatet af omhyggelige tests af brugerrespons eller er resultatet af mere tilfældige valg ved jeg ikke. Men hælder mest til den sidste anskuelse. Søgefunktionen på websitet er ikke optimal og finder kun få af regionernes seværdigheder. Prøv for eksempel at finde "Aalholm", "Krenkerup", "Døllefjelde marked"... Det er ikke nogen stor del af oplysningerne på websitet, der er omfattet af søgefunktionen.

Jeg har i øvrigt forgæves forsøgt at finde oplysninger om Veteranbilmuseet ved Aalholm gods både på Østdansk Turismes website og på andre turist-websites. Er museet mon nedlagt? Deres website: www.aalholm.dk fungerer i hvert fald ikke for tiden.

I betragtning af, at Østdansk Turisme kun har 7 ansatte (i følge deres website) er det imponerende hvor mange aspekter af turistlivet i det store område, der dækkes. Med et større budget og flere ansatte ville Østdansk Turisme være oplagt som centrum for en mere omfattende, koordineret indsats for markedsføringen af regionen.

Specielt ville en styrkelse af formidling via Internettet være vigtig, for selvom www.oplevdanmark.nu på udmærket vis giver den besøgende et overblik over regionens mest markante seværdigheder, er der mange interessante steder, der slet ikke er nævnt.

Måske vil dette kunne realiseres i forbindelse med de i gangværende politiske bestræbelser på at få de gamle kommuner konverteret til velfungerende storkommuner? - Man har da lov at håbe...

torsdag, april 06, 2006

Om markedsføring og reklame

Det er helt afgørende, når indsatsen for at tiltrække turister til regionen skal planlægges, at sætte sig i turistens sted. Det kræver indlevelses- og forestillingsevne. Man må forsøge at forestille sig, at man sidder i München med sin tyske familie omkring sig og surfer på internettet for at finde et sted, at tilbringe den kommende sommerferie 2006.

Billede: Udenfor toiletterne, Halskovvænge

Man har måske hørt om Lolland-Falster og taster www.lolland-falster.dk og lander på en annonym side, med links på dansk til alverdens forretninger og virksomheder over hele Danmark. Man husker måske, at de vennner, der anbefalede Lolland-Falster som et dejligt sted at feriere, talte om Guldborgsund og taster www.Guldborgsund.dk. Og hvad finder man mon der? - en intern kommunal side med referater - på dansk - fra diverse politiske møder.

Ovenstående er eksempler på hjælpeløs og uduelig markedsføring og rummer formentlig del af forklaringen på, at stadig færre personer opdager vores region.

Det et er ikke tilstrækkeligt, at der ligger et hyggeligt turistbureau på torvet med forskellige foldere og venligt, men uuddannet personale, der måske ikke engang taler andet end dansk og lidt skoleengelsk.

Prøv at studere de professionelles mediefolks arbejde indenfor et andet konkurrenceprægede erhverv: automobilfabrikker: www.skoda.dk, www.volkswagen.com - og mange, mange flere. Her sælges drømme - med smukke billeder (hvis man altså kan lide billeder af biler), der appellerer til folk, der leder blandt et stort antal producenter efter lige netop den bil, der opfylder deres ønsker.

Det er vel det samme vi skal gøre: (1) Identificere den/de persongruppe(r), der kunne tænkes at blive fristet at de tilbud vi har på hylderne og (2) beskrive vore 'varer' på en måde som er henvender sig til denne gruppe. Og måske allervigtigst sikre os at folk kan finde os på internettet. Alle anstrengelser er jo aldeles forgæves, hvis ingen kan finde oplysningerne.

Og med hensyn til den kommende sommer er det på høje tid at komme op af starthullerne. Ellers vil vi opdage at, turisterne er taget til Holland, Tjekkiet, Norge, Frankrig - og alle mulige andre steder i stedet for til Lolland-Falster

Skulle der være nogen, der læser dette, kan jeg tilføje, at annoncering/synlighed på internettet er en af de hurtigste og billigste metoder til at gøre opmærksom på sig selv. Kun en uge efter denne weblog blev oprettet, finder en søgning med ordene "turisme på lolland-falster" denne blog som nummer fire på første side ved en Googlesøgning på nettet (i.e., hele verden) . Webloggen er oprettet hos Google og er gratis!

onsdag, april 05, 2006

Kampen om turisterne

Turistorganisationerne i de tre amter, der kommer til at udgøre Region Sjælland tager tilløb til et samarbejde, der skal bringe Sjælland og Lolland-Falster frem i forreste række i kampen om at lokke tyske, svenske, norske og ikke mindst danske turister til vores region.

Østdansk Turisme, der er et samarbejde mellem turistorganisationer i Vestsjællands og Storstrøms amter, har lavet et forslag til samarbejde i den kommende Region Sjælland.

Direktør Glen Polano, Østdansk Turisme, fortæller, at Region Sjælland skal satse på kystnær ferieturisme, som f.ex. almindelig camping, aktiv ferie med f.ex cykling eller windsurfing samt erhvervsturisme, hvor deltagere i kurser eller kongresser bliver i området nogle dage ekstra sammen med deres ægtefælle.

Det bliver nu op til de politikere, der til november vælges til det nye Regionsråd, hvordan man skal arbejde med udvikling af Region Sjælland, når det gælder turisme.

kilde: DR Regionalen 21. september 2005

Tab af turister lukker små butikker

Turisterne skal tilbage til Danmark - ellers mister vi arbejdspladser og mange små butikker i de kystnære områder må dreje nøglen om...

Udviklingskonsulent Claus Bøgelund Nielsen fra De Samvirkende Købmænd siger, at der bør gøres en særlig indsats for at tiltrække turister til de kystnære områder.

For gøres der ikke noget snart, så lukker de små butikker, og det kommer også til at gå ud over de fastboende i de tyndtbefolkede områder, siger Claus Bøgelund Nielsen.
Og det er økonomi og erhvervsminister Bendt Bendtsen enig i:

- Vi er nødt til at styrke den danske turisme mere og gøre væksten større. Vi ved at det går godt for by- og erhvervsturismen, men vi har mistet en masse tyske ferieturister. Derfor skal vi udvikle tilbuddene i kystområderne og det er der sat 40 millioner af til de næste par år, det kan foreksempel være flere og bedre golfbaner, seniorparker, kultur og natur. Hvis vi ikke gør noget risikerer vi at miste endnu flere til de nye europæiske lande" siger ministeren til Regionalen.

Der er også lukket op for muligheden for 1500 flere sommerhuse i de kystnære områder, blandt andet på Lolland. Hvor husene skal placeres er endnu usikkert.

kilde: DR regionalen 25. januar 2006

Opfølgning af Pressemeddelelse

Det er nu en uge siden, jeg udsendte pressemeddelelse til nedenstående liste af personer, som jeg forestillede mig kunne være interesserede i turisme på Lolland-Falster - og ikke mindst i en åben debat om den aktuelle indsats for at tiltrække flere turister til regionen.

Min liste må have været meget langt fra målgruppen, idet kun de 9 personer/organisationer, der er mærket med en stjerne på listen nedenfor, har reageret på min henvendelse, mens de øvrige 52 alle har været tavse. Om det betyder, at resten er ligeglade, mener at offentlighed er af det onde, mener at det går fint, som det går - eller har travlt med andre vigtige gøremål, ved jeg naturligvis ikke.

Men det er svært at tro, at mange personer med indflydelse på markedsføringen af regionen, enten som beskæftiget indenfor turisterhvervet eller som politisk ansvarlige, ikke har nogen mening om den nuværende og fremtidige indsat for denne indtægtsmulighed.

Jeg sender derfor endnu engang en opfordring om, at delagtiggøre borgerne på Lolland-Falster i deres opfattelse af, hvorledes turistindsatsen kan forbedres og håber, at lidt flere vil tage sig tid til at bidrage til min enetale.

Modtagere af pressemeddelelsen, den 28 marts 2006

* Anne Svendsen
* Bo Abildgaard
* Claus Bakke
* Kirsten Sydendal
* Guldborgsund-Nyt.dk
* John Brædder
* Lennart Damsbo-Andersen
* Lokalnyheder.nu
* Østdansk Turisme

Bent Jørgensen
Bent Pedersen
Den Lille Gule
Den Lille Turisme
DR-Regionalen
Edvard Traberg
Erhvervs- og byggestyrelsen
Erhvervsråd Lolland-Falster
Extraposten
Femern Bælt Forum
Gert Kræsing
Guldborgsund Kommune
Hans Aage Pedersen
Heidi Wael
Henning Kamper
Info Storstrøm
Jens Erik Boesen
Jens Petersen
John Olesen
Kaj Petersen
Karin Wood Pedersen
Kim Grützmeier
Kim Winther Jensen
Kurt Petersen
Lene Hatt
LF Folketidende
LF Kommunesamarbejde
Linda Sivebæk Andersen
Lolland kommune
Lollands-Posten
Martin Lhose
Mogens Mygin
Nakskov Turistbureau
Nordfalsters Avis
Nykøbing Turistinformation
Nysted Turistbureau
Ole Bronné Sørensen
Ole Nisbeth
Peter Olsen
Poul Henrik Pedersen
Preben Bonde
Preben Rasmussen
Radio Sydhavsøerne
Rasmus Bo Andersen
Rene Christensen
Rødby Turistbureau
Saxkøbing Avis
Stubbekøbing Turistforening
Svend-Erik Kristensen Nyk
Tonni Kragh
TV Øst
Ugeavisen Guldborgsund

tirsdag, april 04, 2006

Injalitis - eller paralytisk lammelse

En af de mest begavede analytikere af livet i de højere administrative cirkler er professor Cyril Northcote Parkinson (1909-1993). Nedenfor er gengivet uddrag hans beskrivelse af Injalitis (paralytisk lammelse), som jeg finder meget relevant for udviklingen af den turistmæssige markedsføring på Lolland og Falster.

Ordrette citater fra hans tekst (Parkinsons Lov - C. Northcote Parkinson, oversat af Eva Hemmer Hansen. Fremads Fokusbøger, 1963) er skrevet med ændret typografi.

"Vi støder overalt på en type foretagender (administrative, merkantile eller akademiske), hvor de overordnede arbejder tungt og fantasiløst, de lavere grader kun udfolder energi i at intrigere mod hverandre, og de unge er skuffede eller lige glade. Intet bliver gennemført."

"Det er sygdommen Smittefarligt Mindreværd, eller Injalitis. Det første faresignal består i, at der et sted på foretagendets rangstige viser sig et individ, der i sig forener en høj koncentration af inkompetence og jalousi. De to elementer forener sig og danner et nyt stof, som vi har kaldt injalose. Dette stofs tilstedeværelse kan med sikkerhed påvises ud fra et givet individs handlinger, når han efter at have haft fiasko i sin egen afdeling konstant forsøger at blande sig i andre afdelingers sager og opnå kontrol med hovedledelsen."

"Det injaløse individ på dette stadium er let at kende på den udholdenhed, hvormed han stræber efter at komme af med alle, der er dygtigere end han selv og ligeledes på hans modstand mod ansættelse og forfremmelse af nogen, der måske med tiden kunne vise sig dygtigere. Hovedledelsen kommer gradvist til at bestå af nogen, der er dummere end formanden, eller direktøren eller bestyreren. Hvis lederen af et foretagende er andenklasses, sørger han for, at alle i hans umiddelbare omgivelser bliver tredieklasses, og de igen for at deres underordnede bliver fjerdeklasses. Snart indtræder der en veritabel kappestrid om at være dum, og man spiller endnu dummere end man er."

"Næste, eller tredie. stadium i sygdomsangrebet er nået, når der ikke er gnist af intelligens tilbage i foretagendet fra øverst til nederst. Dette er den comatøse tilstand vi indledte med at beskrive. Når dette stadium er indtrådt, er foretagendet praktisk taget dødt. Det kan ligge bevidstløst hen i tyve år. Det kan stille gå i opløsning."


Dernæst beskriver Parkinson meget morsomt nogle af symptomerne på Injalitis, beskrivelser, som jeg varmt kan anbefale, at man læser i det originale essay. Nedenfor blot to citater.

"Stadium to [af injalitis] erkendes ved hovedsymptomet, som er selvglæde. Man satte sig beskedne mål og har derfor stort set nået dem. Med skiven kun en halv snes meter fra skytten har der været mange træffere. [...] Man glemmer snart, at det var en meget lille anstrengelse for at nå et meget lille mål."

"Her er vi nu lidt skeptiske overfor de meget store lys. Disse kloge folk kan være så frygtelige besværlige, de vender op og ned på al fornuftig rutine og kommer med en masse ideer, som aldrig har været prøvet i praksis."


Udover at være en meget morsom skribent (efter min mening) rammer Parkinson ikke så sjældent præcist hovedet på sømmet. Og ingen af os kan vel sige os helt fri for at være en smule inficeret af denne injalitis.

Mit fragmentariske referat af hans essay om paralytisk lammelse giver forhåbentlig læseren lyst til at stifte nærmere bekendtskab med denne forfatter og kritiker af offentlig og privat administration. Som bekendt er selverkendelse det første skridt på vejen mod helbredelse.

søndag, april 02, 2006

Indtægter og udgifter

Ifølge Folketidende (1. april 2006) ser den økonomiske fremtid for Gundborgsund kommune temmelig sort ud (og det er ikke aprilsnar). Embedsmændenes beregninger afslører, at der mangler betragtelige millionbeløb på budgettet, som vil kræve tilsvarende betragtelige besparelser i den service Guldborgsund kommune kan tilbyde sine borgere efter 2007. Og det vil i en lang fremtid blokere for nye initiativer i kommunen, hvis man ikke reagerer fornuftigt på dette faktum.

Det kan derfor undre mig, at holdningen til at generere INDTÆGTER i regionen er så valen og opgivende blandt vore politikere. Det er børnelærdom - eller burde i hvert fald være det i et landbrugsområde som Lolland-Falster - at der skal sås før der kan høstes. Med andre ord - når det gælder turistindtægter - er investeringer en forudsætning for, at der kan skabes nye indtægtsmuligheder.

Der er to forhold (mindst), der taler til fordel for sådanne investeringer, også selvom de vil medføre en yderligere - men kortvarig - reduktion i den kommunale service : Dels er de nødvendige investeringerne meget begrænsede set i forhold til kommunens budgetunderskud, dels vil et antal langtidsledige kunne beskæftiges i turistrelaterede projekter, hvad der både nu og ikke mindst i de nærmeste år kunne nedbringe kommunens udgifter til udsigtsløs forsørgelse blandt regionens voksende antal langtidsledige.

Man går efter min mening helt galt i byen, hvis man udelukkende fokuserer på nedskæringer og besparelser fremfor at se på investeringer og indtægtsskabende aktiviteter. Jeg er efterhånden kommet til den erkendelse, at det ligger dybt hos de ansvarlige i regionen, at: "Vi jo er et sølle udkantsområde, der kun kan fungere ved hjælp i form af forskellige former for bistandshjælp fra resten af landet og fra EU."

Hvor er kampånden, initiativet, nytænkningen, selvrespekten? - og måske især fælleskabsfølelsen, det vil sige evne, lyst og energi til at agere som medlem af GULDBORGSUND kommune i stedet for at sørge for sig selv og sine - og ens 'gamle' kommune, der nu ikke eksisterer mere.

Man kan læse et overbevisende eksempel på netop dette forhold i samme nummer af Folketidende, hvor "...frygter halfolkene, at pengene bliver brugt til noget andet i den nye kommune, hvis de ikke bruges inden 2007" (halfolkene er fra Nørre Alslev).

Kære halfolk prøv, at lette på kasketskyggen og tænk på, at det er revnende ligegyldigt om der investeres i en sportshal eller ej, hvis Guldborsund kommune går rabundus. Tænk i helheder, fremtid og fællesskab og glem, at i bor i Nørre Alslev. I bor nu i Guldborgsund kommune!

Man kan sikkert finde andre eksempler på lokale grupper (og politikere? - jævnfør den ganske unødvendige rundkørsel uden for Nykøbing), der endnu ikke har forstået, at det er i vores allesammens interesse, at Guldborgsund kommune udvikler sig til et område i fremdrift. Frit efter Kennedy: "Tænk ikke på hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land".

Dette er måske den største udfordring ved kommunesammenlægningen: At få folk og politikere til at trække på samme hammel - og i samme retning.

lørdag, april 01, 2006

Misbrug af www.lolland-falster.dk domæne

Kære Glen og Peter,

I forbindelse med mit besøg hos jer på fredag er der en sag, jeg gerne vil diskutere med jer. Det drejer sig om domænenavnet www.lolland-falster.dk. Jeg er blevet opmærksom på, at det mest logiske navn for Lolland og Falster, nemlig www.lolland-falster.dk, anvendes til formål, der har meget lidt at gøre med vores region.

Prøv at foretage følgende søgning med Google: site:www.lolland-falster.dk som viser hvilke links, der befinder sig på www.lolland-falster.dk. I vil se, at det drejer sig om 575 sider, hvoraf en meget stor del af linkene, der vedrører lolland-falster ikke fungerer. Resten henviser stort set alle til www.lolland-falster.dk selv.

Det er efter min mening meget uheldigt, at man ikke lander på en velkomstside for Lolland-Falster, når man bruger den mest nærliggende URL for regionen, nemlig www.lolland-falster.dk

En forespørgsel hos DK Hostmaster om registrantens identitet for dette domæne viste, at vedkommende er anonym. Det er imidlertid muligt at få oplyst navnet på ejeren af domænet som beskrevet i lov om internetdomæner (vedtaget den 16. juni 2005). I loven står blandt meget andet:

§ 8. Administrator skal oprette og opdatere en database indeholdende oplysninger om registranternes navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 3. Administrator skal efter anmodning fra en registrant sikre, at den pågældendes navn, adresse og telefonnummer ikke gøres offentligt tilgængelige, jf. stk. 2, hvis disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed. Oplysningerne vil dog kunne videregives til det i henhold til § 13 nedsatte klagenævn i forbindelse med behandling af konkrete sager og til andre, i det omfang det er berettiget i medfør af anden lovgivning i øvrigt. (kursiveringen er min)

§ 13. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nedsætter et klagenævn for internetdomænenavne omfattet af denne lov, jf. § 3. Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af administrator og ministeren.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter med erhvervsmæssig og forbrugermæssig sagkundskab, der medvirker ved behandling af sager, der vedrører ikkekommercielle brugere eller registranter, samt ved behandling af sager af principiel betydning. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag af principiel betydning. Repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser udpeges efter høring af forbrugernes og erhvervslivets organisationer .

På baggrund af disse to paragraffer mener jeg, at der er god mulighed for at identificere ejeren af domænet for derefter at overtale vedkommende til at overdrage www-lolland-falster.dk til en organisation med relation til Lolland og Falster, for eksempel til Østdansk Turisme. Er ejeren - som jeg formoder - et kommercielt foretagende, er de næppe interesseret i offentlig omtale, der vil stille dem i et dårligt lys.

Jeg mener, at det er vigtigt så hurtigt som muligt at standse anvendelsen af dette domæne til formål, der er direkte skadelige for markedsføringen af Lolland og Falster. Det første skridt er imidlertid hurtigst muligt at finde ud af hvem ejeren af domænet er.

Så vidt jeg kan se kræves i første omgang en velbegrundet ansøgning til DK Hostmaster om at få ejerens navn oplyst. Jeg vil meget gerne skrive et udkast til et sådant brev, som så kan indsendes af jer og i jeres navn. Det er formentlig ikke tilstrækkeligt, at jeg som privatperson indsender anmodningen.

Jeg håber, at I vil tænke over dette forslag og medvirke til løsning af problemet, så www.lolland-falster.dk kan medvirke positivt til markedsføringen af regionen.

Jeg lægger dette brev på min lolland-falster weblog til orientering for andre interesserede og sender en kopi til Lokalnyheder.nu som forhåbentlig bringer en notits om sagen.

Med venlig hilsen

dr. scient. Søren W. Rasmussen
redaktør af Lolland-Falster Links
Skovstræde 22, DK-4891 Toreby L.

Læs også om domænet www.lolland-falster.dklokalnyhederne.

fredag, marts 31, 2006

Internet, blogs og alder

I min kritik af de ansvarlige for markedsføringen af Lolland og Falster er jeg kommet til at tænke på, om grunden til den meget begrænsede opmærksomhed, der ofres på Internettet som medium måske er, at de involverede personer ikke er fortrolige med dette medium.

Billede: Fra Sønderskovhjemmets IT værksted

De bruger det måske ikke dagligt til informationssøgning og er ikke klar over, at en voksende del af befolkningen både her i landet og udenlands har et helt andet forhold til 'nettet'. De googler for at finde svar på spørgsmål, for at finde rejsemål, for at bestille billetter til teateret, for at købe deres køleskab og den nye computer. Det er for mange efterhånden erstatning for telefonbogen og for deres leksikon (se min anmeldelse af Wikipedia på Lokalnyheder.nu). Og virksomheder der ikke kan findes på Internettet er helt usynlige for dem.

At der efter knapt en uge blandt mindst 65 personer, der alle burde beskæftige sig med Lolland og Falsters ve og vel ikke er en eneste, der har reageret på min henvendelse ved at skrive en kommentar på denne blog kunne antyde, at de 65 personer ikke er fortrolige med mediet.

Så her er lidt hjælp: En blog (eller som den også kaldes weblog) er et åbent forum, hvor man kan give udtryk for sine meninger (hvis man altså har nogen) . Læser man noget, der er ukorrekt, kan man berigtige. Men det er måske korrekt alt hvad, der er skrevet på denne blog hidtil - det håber jeg ikke...

Fordelen ved denne debatform er at den er offentlig, hurtig og nem, ikke noget med møder, udvalg, frimærker og postvæsen. At jeres tavsheden skyldes ligegyldighed med Lolland og Falster nægter jeg at tro - indtil videre.

Så fat pennen og lad os høre hvad I mener om markedsføring af Lolland-Falster. I kan da ikke være computeranalfabeter alle sammen?

Politikere - om udgifter og indtægter

Når man tænker efter, er det ejendommeligt, at de politikere, der blev valgt til at styre Guldborgsund og Lolland kommuner tilsyneladende overvejende beskæftiger sig med at BRUGE penge. Der fordeles midler til højre og venstre - naturligvis til respektable formål mens diskussioner om hvordan, der kan genereres INDTÆGTER (bortset fra bistandshjælp fra stat og EU) ikke fylder meget i debatten

Det kunne skyldes, at mange af de valgte ikke har nogen større erhvervsmæssig erfaring og nok ved, at udvikling koster penge, men tror, at den eneste kilde til indtægter er skatter, afgifter og understøttelse. Som de måske ikke mener, at de har megen indflydelse på størrelsen af. Man taler ganske vist om at tiltrække tilflyttere (=skatteydere) og om at sikre optimale betingelser for lokal industri. Det er dog vist ikke alle erhvervsvirksomheder i regionen, der er lige begejstrede for kvaliteten og hastigheden i den kommunale sagsbehandling.


Billede: Der vaskes hænder!!!

Det er for mig helt uforståeligt at håndteringen turistområdet stort set overlades til en flok glade amatører uden relevant uddannelse og evner.- Her er faktisk et område, hvor offentlige institutioner har mulighed for - med ret begrænsede midler - at gøre en betydningsfuld indsats. Og hvordan har man så udnyttet disse muligheder? Læs for eksempel mit debatindlæg om personalepolitiken på Maribo Turistbureau eller besøg Nykøbing Turistinformations hjemmeside, så vil du forstå, hvad jeg mener.

Jeg har en fortid både hos Carlsberg A/S og hos H. Lundbeck A/S og kan forsikre, at begge steder blev markedsføringsindsatsen IKKE overladt til 'glade amatører' - men til superprofessionelle personer med stor viden om virksomhedernes produkter og - ikke mindst - om kundernes inderste ønsker og behov. Og en fejltagelse i disse afdelinger skete kun én gang. Og blev omhyggeligt analyseret bagefter for at undgå at lave den samme fejl igen.

Sammenligner man størrelsen af 'virksomheden' Lolland-Falster med Carlsberg og Lundbeck er størrelsesordenen i omsætning nok nogenlunde den samme. Jeg kender ikke markedsføringsbudgetterne nogen af stederne, men gætter på, at Guldborgsund og Lolland kommuer anvender en brøkdel af de beløb, der anvendes til markedsføring hos Carlsberg og Lundbeck.

Det helt afgørende problem her er nok, at de personer, der orker at stille op til et kommunalvalg med ønske om at blive valgt, ikke besidder de egenskaber og den viden, der er nødvendig for præcis, helhedsorienteret problemanalyse. Men er mere indstillet på diskussioner med udgangspunkt i personlige kæpheste og egen profilering, mens handling er mere risikabel: Man kunne jo tage fejl og blive stillet til ansvar. Og ansvar er sædvanligvis ikke i høj kurs i det politiske system. Det kunne jo koste taburettet næste gang.

Meget tyder på, at de problemer, jeg har beskrevet ovenfor er særligt udpræget på Lolland og Falster. Og måske en af forklaringerne på, at regionen stadig er et bistands- og udkantsområde.

Reaktioner på webloggen...

Tjah, det er ikke just væltet ind med reaktioner på mine 65 emails med oplysninger om denne blog. Der er dog nogle få vågne: Der er omtale på Guldborgsund-Nyt samt på Lokalnyhederne, som begge sædvanligvis har fingeren på den Lolland-Falsterske puls.

Mens de personer, der er de egentlige ansvarlige for problemerne tilsyneladende endnu ikke har læst min pressemeddelelse (den venlige forklaring) eller har travlt med at dukke sig og håbe på at debatten dør af sig selv, når de blot ikke siger noget, men venter pænt - efter princippet: "Den der lever stille, lever godt".

Til den sidste mulighed kan jeg blot sige, at I er meget heldige, at I ikke er beskæftiget i det private erhvervsliv. Dér var den ikke gået ret længe. Ansatte der er årsag til konstante økonomiske tab for virksomheden holder som regel ikke ret længe - hvis det da ikke drejer sig om ejerens søn eller datter.


Billede: detalje fra den gamle hestestald på Rosenlund


Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der er gode forklaringer på, at det går så skidt med turismen på Lolland-Falster. Men så fortæl os da om problemerne, om hvad I har foretaget jer og om hvorfor I tror jeres indsats er mislykkedes. Hvorfor holde det hemmeligt? Man kommer jo ingen vegne på den måde...

torsdag, marts 30, 2006

Skejten ved Fuglsang gods

Et af Lollands smukkeste landskaber som ikke alene vi, men også sejlende, cyklende eller travende turister vil kunne glæde sig over.

Se flere billeder fra Skejten på Sønderskovhjemmets website.

Mistede indtægter - svar til CB

Mit svar til CB...

Tak for dit svar ( du glemte at fortælle mig hvad "EBU-Guldborgsund" er for noget - jeg er stadig interesseret at få det at vide...). Jeg er i øvrigt ganske enig med dig, hvilket mit forsøg med en weblog er udtryk for - selvom jeg ikke er særlig optimistisk med hensyn til resultatet - det er vist mest sandsynligt, at det bliver en enetale - af mig. De poilitisk ansvarlige har jeg forsøgt at inddrage ved at sende pressemeddelelsen til de fleste af de folkevalgte i Guldborgsund og Lolland kommuner.

Billede: fra havnekajen i Nykøbing

Du skriver: "..., hvis vi ikke skal tabe kunder" - vi taber skam kunder allerede... Og virkelig mange, hvis du forestiller dig hvad antallet kunne have været med en professionel markedsføring. Det er penge ud af lommen samt mistede arbejdspladser i massevis, det drejer sig om. Men det ser ikke ud til at anfægte de involverede særlig meget. De har selvfølgelig heller ikke noget i klemme, mens borgerne (i.e., deres vælgere) i regionen fortsat skal leve i "et udkantsområde" på offentlig bistand. Uværdigt...

Venlig Hilsen

Se at komme igang! - svar til LDB

Mit svar til LDB...

Det er efter min mening lidt sent at komme igang "...i løbet af efteråret" - så er turistindtægterne for 2006 jo tabt! - Hvorfor ikke med det samme? I det mindste kunne man sørge for, at præsentationen på Internettet var professionel. http://www.guldborgsund.dk/ er en katastrofe, som fortæller eventuelle turister, at her sidder man og nørkler ved sine skriveborde - i stedet for at præsentere guldborgsund kommune som et attraktivt turistmål.

Der findes både meget dygtige fotografer og tekstforfattere blandt regionens beboere. Se for eksempel "Billeder fra Lolland" (http://www.lowlandphoto.dk/) som indeholder en lang række af Jesper Hjelme's smukke billeder.

Hvis I har råd til at droppe turistindtægterne for 2006, kan den økonomiske situation på Lolland og Falster ikke være slet så vanskelig, som man giver udtryk for. Det drejer sig for politikere om at prioritere arbejdsopgaverne. Og en forstærket indsats for at skaffe flere turister til regionen vil både give et økonomisk afkast - samt ikke mindst nedbringe arbejdsløsheden, også blandt de altfor mange bistandsklienter i regionen. Turisterhvervet er meget velegnet til at beskæftige personer med kortvarig eller uden uddannelse.

Venlig hilsen

Den omvendte verden? - svar til LDA

Mit svar til LDA...

Er det ikke lidt 'den omvendte verden' at du beder mig at kontakte direktør for Nykøbing Turistinformation, Svend Erik Kristensen (SEK), det er jo dig/ham, der burde kontakte mig, hvis I mener det kan forbedre chancerne for et større turistbesøg til sommer? I er jo de professionelle og de ansvarlige, jeg selv blot almindelig borger i kommunen, der mener, at man spilder muligheder - og penge - ved ikke at håndtere markedsføring professionelt.

SEK har formentlig haft de sidste år til at sikre et stigende turisttal - og ikke et faldende! - så han burde i det mindste vide hvad man ikke skal gøre - eller er han bare ligeglad og vil ikke forstyrres?

Og hvad det er for en 'borg', der styrer kommunen ved jeg ikke. Det er vel blandt andet dig, der af borgerne er valgt til at styre kommunen på fornuftig vis. Og man behøver vel ikke den store organisation for at hyre en fotograf og en webdesigner til at reparere blandt andet Nykøbings hjemmeside.

Har du i øvrigt lagt mærke til, at de eneste billeder på Turistinformationens hjemmeside man kan se hvad forestiller er af personalet! Se selv på: http://www.tinf.dk/personale.php

Venlig hilsen

Om positive erfaringer - svar til AS

Mit svar til AS...

Det glæder mig naturligvis, at det er gået godt for din turistforretning sidste år. Det vigtige herefter er at videreformidle hvilke faktorer, der årsag til det gode resultat således, at også andre kan få udbytte af dine gode erfaringer.

Det gælder jo om at udvikle løsninger, der omfatter hele Guldborgsund kommune (og gerne også Lolland kommune) og ikke kun din virksonhed. Og redskaberne her er blandt andet samarbejde og nytænkning. Hvis alle med gode resultater nyder deres succes i stilhed, fremmer det just ikke den fremtidige udvikling inden for turistområdet.

Så fortæl mig hvad I har foretaget jer på for at opnå det gode resultat, så skal jeg nok viderebringe det til andre, mindre dygtige erhvervsdrivende på webloggen: http://lolland-falster.blogspot.com/

Venlig hilsen

Nykøbing Turistinformation - svar til JB

Mit svar til JB...

Problemet med den professionelle markedsføring af Lolland-Falster tror jeg primært skyldes, - som du selv er inde på - at vaner, traditioner, ulyst til forandring, handlingslammelse, overspringshandlinger (for eksempel nedsættelse af kommissioner, råd, udvalg) som kvæler de helt nødvendige initiativer.

For mig er sagen helt klar:

Ansæt 3-4 personer, med initiativ og handlekraft og giv dem frie hænder - og nødvendige midler - til at gennemføre en reorganisering af hele turist/markedsføringsindsatsen for Lolland og Falster. Og denne task-force skal vel at mærke ikke udvælges blandt de personer, der allerede har demonstreret deres inkompetence i tilsvarende stillinger.

Lad mig give dig et meget overbevisende eksempel, som måske kan hjælpe dig med til at forstå, hvorfor turistbesøget svigter i Nykøbing:

Finn Krone (medredaktør på Lolland-Falster Links, LFL) har netop sendt mig følgende analyse af Nykøbing F. Turistinformations hjemmeside:

Hej igen Søren, sidder lige og læser din mail til Nykøbing F Turistinformation. For at det ikke skal være løgn virker disse links ikke, som de burde:

Teater
Teaterforeningen for Falster og Østlolland -- linket ryger til Kultnaut, hvorfor mon ikke til foreningens egen hjemmeside?
Kulturmejeriet - linket virker ikke, det gør vores (i.e., LFL)

Musik
Kobberkedlen linker til Kultnaut og ikke http://www.kobberkedlen.dk/

Gallerier
Atelier Holmgaard henviser til kultnaut og ikke til http://www.guldborgland.info/holmgaard/index.htm

Spisesteder
Hotel Liselunds Restaurant link virker ikke - det gør vores.
Restaurant Holger - link virker ikke.

Lolland-Falster Links indeholder links til 13 spisesteder i Nykøbing F, mens Turistforeningen kun nævner 6, hvoraf de 2 links altså ikke virker.

Caféer
Bjørnebageren - link virker ikke.

Altså: Af de relativt få links, virker en stor del slet ikke, og der er henvisninger til steder, der ikke har tilknyttet link, men som HAR egne hjemmesider.

Når man har personale ansat, der ikke angang er i stand til at holde en meget simpel (og ret elendig) hjemmeside opdateret, er der ikke noget at sige til, at det går skidt med turistindtægterne. Der står intet på hjemmesiden om de ansattes kvalifikationer/uddannelse (kun deres titler), men lad mig gætte: der er ingen webdesignere eller mediefolk blandt de ansatte. Og hvorfor ikke? Hvem har ansat det nuværende personale? Og hvem har forlænget deres ansættelseskontrakter? Og hvem dækker det økonomiske tab de påfører kommunens borgere? - det gør borgerne vel selv (ganske vist uden at de er klar over det).

Måske det var på tide, at få vinduerne op så der kan komme lidt frisk luft ind? Og det er jo dit (og de øvrige folkevalgtes) ansvar at det sker. Jeg forstår, at det kan kræve sin mand/kvinde at lufte ud, men af og til er man jo nødt til at tagen sagen i sin egen hånd.

Den nye weblog er fra min side tænkt som en hjælp til dette formål, nemlig til at flytte debatten til offentligheden. De færreste med halvdårlig samvittighed bryder sig om offentlighed. Men måske hjælper det at tænke på, at det i den sidste ende er til gavn for borgerne i regionen og det er vel det, det til syvende og sidst drejer sig om?

Nå, det blev en længere epistel. Jeg selv er jo kun ansvarlig for mig selv og har intet 'i klemme' økonomisk idet Lolland-Falster Links mm. er betalt helt af min egen lomme, selvom det måske havde været mere rimeligt om turisterhvervet havde stået for driften.

Venlig hilsen

Svar på pressemeddelelse

Usendelse af pressemeddelelse til 65 personer, som jeg formoder har en vis interesse i markedsføring af Lolland-Falster resulterede i nogle få, positive henvendelser (ingen fra turistorgsnisationerne).

Der var enighed om, at en åben debat om den turistmæssige indsats på LF havde lange udsigter. Man er tilsyneladende enige om, at de ansvarlige foretrækker, at arbejde 'i det skjulte' - måske for ikke at udsætte sig for kritik.

Lidt skuffende...

onsdag, marts 29, 2006

Innovation i udkantsområder

Måske kunne turistindustrien finde inspiration til nytænkning med henblik på at stimulere den fremtidige udviklingen af turismen på Lolland og Falster ved at studere Rambøll Managements omfattende rapport.

"Målgruppen for rapporten er aktører på regionalt niveau, der ønsker at igangsætte en koordineret og målrettet indsats for at fremme innovation i regionen. Det kan f.eks. være de nuværende amter, regionale vækstfora, innovationsråd eller andre aktører med ansvar for erhvervsudvikling. Samlet giver manualen et godt udgangspunkt for alle, der vil arbejde med en innovationsstrategi. Selvfølgelig er den specielt rettet mod beslutningstagere og andre, der arbejder med regional udvikling, men den enkelte virksomhed kan også finde inspiration." Læs hele rapporten her.

Og husk Søren Kierkegaards præcise iagttagelse: "Alle vil Udvikling, ingen vil Forandring". Men uden forandring er ingen udvikling mulig. Det er helt fundamentalt, at de ansvarlige personer vurderer hvilke forandringer, der er nødvendige for at vende udviklingen - for eksempel ved at besvare følgende spørgsmål:


 • Er det de rigtige personer, der varetager den daglige drift af markedsføringen?
 • Er der tilstrækkelige midler til rådighed for en seriøs markedsføring?
 • Er vi for selvtilstrækkelige og for utilbøjlige til at gennemføre forandringer?
 • Er vi groet fast i gamle vaner som praksis har vist er uhensigsmæssige?
 • Er vi for dårlige til at lære af andres erfaringer?
 • Er vi bange for at ansætte dygtige folk, der måske vil afsløre, at vi selv er inkompetente?
 • Er vi for dårlige til at lære af tidligere tiders fejltagelser?
 • Er vi glade for at modtage gode råd? - eller bryder vi os ikke om 'utidig' indblanding?

Der er for mig at se grund til en del alvorlig selvransagelse blandt turistorganisationerne, måske med udgangspunkt i nogle af de punkter, der er anført ovenfor.

tirsdag, marts 28, 2006

Pressemeddelelse - 29 marts 2006

Til de ansvarlige for markedsføring af Lolland og Falster som turistmål

Man har i den seneste tid kunne læse om faldende turistbesøg på Lolland og Falster. Denne udvikling omfatter en lang række af regionens seværdigheder og attraktioner. Denne weblog er oprettet i et forsøg på at afdække årsagerne til denne tilbagegang og henvender sig til alle, der har interesse i at bremse den negative udvikling.

Webloggen befinder sig på URL: http://lolland-falster.blogspot.com/

Det er mit håb med dette initiativ, at flytte turisme-debatten fra lukkede forsamlinger til det offentlige rum. Hermed vil man kunne holde offentligheden orienteret om hvilke tanker og planer, der overvejes for at stimulere turistbesøget og samtidig kunne modtage inspiration, engagement og dymanik fra regionens mange talentfulde borgere.

Det er vigtigt, at de ansvarlige for markedsføring af regionen gør sig klart, at de spiller en central rolle for den fremtidige økonomiske udvikling i regionen.

Søren W. Rasmussen

dr. scient., redaktør af Lolland-Falster Links
Skovstræde 22, DK-4891 Toreby L.
Lolland-Falster Links
Privat hjemmeside

---------------------------------------------------------------------------------
Hvis det eneste stykke værktøj du ejer er en hammer,
begynder ethvert problem at ligne et søm.
Abraham Maslow (1908-1970)
---------------------------------------------------------------------------------

mandag, marts 27, 2006

Modtagere af pressemeddelelse


Opfordring til at deltage i diskussionen om nødvendige tiltag for at standse tilbagegangen i turistbesøget på Lolland-Falster vil blive sendt til nedenstående gruppe af personer.

Listen indeholder navne på politikere, erhvervspersoner, mediefolk og turistbureauer; det vil sige personer, som burde have interesse i at delagtiggøre borgerne (vælgerne) i deres tanker og planer for den fremtidige udvikling af turisterhvervet på Lolland og Falster.

Billede: Frostrupegen, Danmarks næststørste levende træ.

Det er samtidig de personer, der har mest behov for råd og vejledning fra en bredere kreds, idet mange af listens medlemmer allerede har demonstreret deres utilstrækkelige evner, når det gælder professionel markedsføring af Lolland og Falster.

Rødby Turistbureau<info@turistinfo-roedby.dk>
Stubbekøbing Turistforening<info@stubbekoebingtf.dk >
Femers Bælt Forum<fsbgm@stam.dk>
Den Lille Turisme<mailto:postmaster@den-lille-turisme.dk/>
Erhvervs- og byggestyrelsen<suj@ebst.dk>
Råhavegård, LF Kommunesamarbejde<lone@lolland-falster.nu>
Erhvervsråd Lolland-Falsterinfo@erhverv-lolland-falster.dk
Guldborgsund Kommune<sekretariatet@guldborgsund.dk>
Claus Bakke<clba@nyk-f-kom.dk>
Bo Abildgaard<bo.abildgaard.shf@dhf.dk>
Linda Sivebæk Andersen<advokatsekretaeren@mail.dk>
Jens Erik Boesen<jeboesen@mail.dk>
Preben Bonde<prbo@nyk-f-kom.dk>
John Brædder<jobr@nyk-f-kom.dk>
Rene Christensen<info@rene-christensen.dk>
Lennart Damsbo-Andersen<LDA@nysted.dk>
Erik Gaard<erg@stubbekoebingkom.dk>
Kim Grützmeier<kim.gruetzmeier@mail.tele.dk>
Lene Hatt<leha@ar.stam.dk>
Kim Winther Jensen<kim123@c.dk>
Bent Jørgensen<bejn@nyk-f-kom.dk>
Henning Kamper<heka@ar.stam.dk>
Gert Kræsing<gekr@ar.stam.dk>
Martin Lhose<martin.lohse@jubii.dk>
Ole Nisbeth<oln62@norrealslev.dk>
John Olesen<jol60@norrealslev.dk>
Bent Pedersen<bps@nysted.dk>
Hans Aage Pedersen<hap@sydfalster.dk>
Poul Henrik Pedersen<php@nyk-f-kom.dk>
Jens Petersen<jpe@nysted.dk>
Kaj Petersen<kp@sakskoebing.dk>
Kurt Petersen<kpet@fdb.dk>
Preben Rasmussen<pr.pub@rasmussen.mail.dk>
Ole Bronné Sørensen<itseobs@stubbekoebingkom.dk>
Anne Svendsen<ans@nysted.dk>
Edvard Traberg<etr@norrealslev.dk>
Heidi Waelhwa@norrealslev.dk
Lolland kommune<lolland@lolland.dk>
Mogens Mygin<mygind@holeby.dk>
Rasmus Bo Andersen<rba@nakskov.dk>
Karin Wood Pedersen<karin.wood.pedersen@maribo.dk>
Tonni Kragh<fstok@stam.dk>
Peter Olsenfstok@stam.dk
Info Storstrøm<stoa@stam.dk>
DR-Regionalen<webnv@dr.dk>
Radio Sydhavsøerne<mail@sydhavsradio.dk>
TV Øst<tv2east@tv2east.dk >
Extraposten<post@extraposten.dk>
Fejø foreningen<kirsten@fejoe.dk>
Guldborgsund-Nyt.dk<jkj@falster.net>
LF Folketidende<to@folketidende.dk>
Lollands-Posten<redaktionen@lollands-posten.dk>
Nordfalsters Avis<nf@nordfalstersavis.dk>
Saxkøbing Avis<kh@saxkjobing-avis.dk>
Ugeavisen Guldborgsund<redaktion@ugeavisen-guld.dk>
Lokalnyheder.nu<red@lokalnyheder.nu>
Middelaldercenteret<mc@middelaldercentret.dk>

Jeg har formentlig glemt/udeladt relevante personer/organisationer fra listen - og vil meget gerne have at vide hvilke.

Henvendelse til ansvarlige turistorganisationer

Da denne blog er nystartet, er den tidsmæssige rækkefølge af mine tidligere forsøg på at starte en offentlig debat om markedsføring af Lolland-Falster på Internettet lidt rodet, idet jeg har valgt, at publicere en række af mine tidligere indlæg i mere eller mindre tilfældig rækkefølge.

Ordet debat er en tilsnigelse. Det er desværre endnu ikke lykkedes, at formå de ansvarlige personer til at ytre sig i debatten, så indtil videre er det mest en debat med mig selv.

Jeg er igang med at udarbejde en mailingliste, som vil indeholde addresser på en række af de ansvarlige turistorganisationer på Lolland-Falster, der alle vil modtage information om denne blog. Listen vil blive publiceret her så snart den er færdig og mails afsendt.

Måske dette kunne medvirke til en lidt mindre ensidig debat...?

Fra Lolland-Falster Links' redaktion...080106

08.01.06 - Sprogkoder indsat på samtlige links...Omsider er vi færdige med at indsætte sprogkoder på de 2.336 links, der i dag findes på Lolland-Falster Links. Du finder sprogkoderne DE for tysk version og UK for engelsk udgave af websites ved siden af karakteren for websitet. Er der ingen angivelse, findes websitet kun på dansk.

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange at de sider, der også henvender sig til turister, kun findes i en dansk udgave. Det bekræfter min tidligere iagttagelse, at man på inden for turistindustrien på Lolland-Falster er af den opfattelse, at turister nok kommer af sig selv - uden at man behøver at gøre sig ulejlighed med at reklamere for regionens fortræffeligheder.

Med kommunesammenlægningen kan man måske håbe, at markedsføringen af Lolland-Falster bliver varetaget lidt mere professionelt. Man skal blot huske på, at nedsættelse af diverse turistfremmende udvalg ikke registreres af potentielle turister, DER LIGE NU planlægger deres kommende sommerferie.

Man bliver nødt til at se i øjnene, at snak, rapporter og udvalg IKKE gør nogen forskel. Det der behøves er PENGE, FANTASI og DYNAMISKE personer med ideer og visioner, personer der har indset, at turistindsatsen ikke skal udgå fra torvet i Maribo, men fra torvene i München, Amsterdam og Birmingham.

Ovenstående er sakset fra Lolland-Falster Links 'Fra Redaktionen' 8. januar 2006

Fra 'Lolland-Falster Links' redaktion... 200206

20.02.06 - Anmeldelser på Netavisen...Som det måske vil være brugere af Lolland-Falster Links bekendt, er Finn og jeg blevet hyret til på skift at anmelde websites på netavisen Lokalnyheder. Foreløbige er følgende hjemmesider blevet anmeldt:

1. Gedser turistbureau (15.01.06; SWR)
2. Faaborg-nielsen (22.01.06; SWR)
3. Albuen (29.01.06; FK)
4. Nysted mole (05.02.06; SWR)
5. Naturpark maribo (12.02.06; FK)
6. Sundruten (19.02.06; SWR)
7. Døllefjelde-musse marked (26.02.06; SWR)
8. Visit marielyst (05.03.02.06; FK)
9. Lolland-Falsters herregårde (12.03.06; SWR)
10. Billeder fra Lolland (19.03.06; SWR)
11. Wikipedia - Den frie enclyklopædi (26.03.06; SWR)

Stort set samtlige anmeldelser har berørt websites, der har relation til markedsføringen af Lolland og Falster som turistmål med henblik på, at tiltrække flere turister til regionen. Det er derfor meget skuffende, at der blandt de mange reaktioner vi har modtaget ikke har været en eneste fra personer, der er beskæftiget indenfor turistforeningerne.

Senest er websitet 'Møn Rundt på Cykel' på netavisen blevet fremhævet, som et skoleeksempel på hvordan professionelle mediefolk kan fremstille cykelferie på Møn så man straks får lyst til at droppe turen til Mallorca og tage til Møn i stedet for. Prøv at sammenligne denne hjemmeside med den Lolland-Falsterske udgave af et cykelferie website på 'Sundruten'. Ikke sandt! man ser tydelig forskellen mellem den professionelle og amatøren.

Det undrer mig (SWR) blot, at vi på Lolland-Falster næsten altid hører til blandt amatørerne. Har vi slet ingen personer, der tager turisterhvervet alvorligt? - Der er jo både arbejdspladser og indtægter i turisme. Men man skal selvfølgelig gøre sig klart, at intet (udover lommeuld) kommer af sig selv. Det er ikke nok, at sidde på sin flade og vente på at turisterne dukker op af sig selv.