søndag, april 16, 2006

Østdansk Turisme

Jeg skylder organisationen Østdansk Turisme en undskyldning for at have inkluderet dem blandt de mange mindre professionelle aktører på den Lolland-Falsterske turistbane. Efter et møde med direktør Glen Polano og marketingchef Peter Ole Sørensen for nylig, hvor de gjorde rede for de mange markedsføringstiltag, der udgår fra deres lille organisation, må jeg tage hatten af for deres professionelle håndtering af markedsføringen af LF dels i Danmark dels i udvalgte lande i Europa.

Der er fremstillet og udsendt - i meget store oplag - en lang række trykte publikationer af meget høj kvalitet, der ikke kun beskriver regionen i mere generelle vendinger, men også fokuserer på udvalgte emner. Jeg kan for eksempel anbefale "Fiskeguide" for Sjælland, Møn & Lolland-Falster, der er en fremragende oversigt over fiskemuligheder langs kysterne, fra havnemoler samt i de ferske vande.

Østdansk Turismes website indeholder derudover et sandt overflødighedshorn af oplysninger om alle former for aktiviteter og oplevelser i området (Sjælland, Møn & Lolland-Falster). Websitet findes i engelsk og tysk udgave - som vel at mærke omfatter samtlige oplysninger.

Man kan naturligvis diskutere websitets layout, som er meget kompakt, med - efter min menig - alt for mange oplysninger stuvet sammen på altfor for ringe plads. Om dette design er resultatet af omhyggelige tests af brugerrespons eller er resultatet af mere tilfældige valg ved jeg ikke. Men hælder mest til den sidste anskuelse. Søgefunktionen på websitet er ikke optimal og finder kun få af regionernes seværdigheder. Prøv for eksempel at finde "Aalholm", "Krenkerup", "Døllefjelde marked"... Det er ikke nogen stor del af oplysningerne på websitet, der er omfattet af søgefunktionen.

Jeg har i øvrigt forgæves forsøgt at finde oplysninger om Veteranbilmuseet ved Aalholm gods både på Østdansk Turismes website og på andre turist-websites. Er museet mon nedlagt? Deres website: www.aalholm.dk fungerer i hvert fald ikke for tiden.

I betragtning af, at Østdansk Turisme kun har 7 ansatte (i følge deres website) er det imponerende hvor mange aspekter af turistlivet i det store område, der dækkes. Med et større budget og flere ansatte ville Østdansk Turisme være oplagt som centrum for en mere omfattende, koordineret indsats for markedsføringen af regionen.

Specielt ville en styrkelse af formidling via Internettet være vigtig, for selvom www.oplevdanmark.nu på udmærket vis giver den besøgende et overblik over regionens mest markante seværdigheder, er der mange interessante steder, der slet ikke er nævnt.

Måske vil dette kunne realiseres i forbindelse med de i gangværende politiske bestræbelser på at få de gamle kommuner konverteret til velfungerende storkommuner? - Man har da lov at håbe...

torsdag, april 06, 2006

Om markedsføring og reklame

Det er helt afgørende, når indsatsen for at tiltrække turister til regionen skal planlægges, at sætte sig i turistens sted. Det kræver indlevelses- og forestillingsevne. Man må forsøge at forestille sig, at man sidder i München med sin tyske familie omkring sig og surfer på internettet for at finde et sted, at tilbringe den kommende sommerferie 2006.

Billede: Udenfor toiletterne, Halskovvænge

Man har måske hørt om Lolland-Falster og taster www.lolland-falster.dk og lander på en annonym side, med links på dansk til alverdens forretninger og virksomheder over hele Danmark. Man husker måske, at de vennner, der anbefalede Lolland-Falster som et dejligt sted at feriere, talte om Guldborgsund og taster www.Guldborgsund.dk. Og hvad finder man mon der? - en intern kommunal side med referater - på dansk - fra diverse politiske møder.

Ovenstående er eksempler på hjælpeløs og uduelig markedsføring og rummer formentlig del af forklaringen på, at stadig færre personer opdager vores region.

Det et er ikke tilstrækkeligt, at der ligger et hyggeligt turistbureau på torvet med forskellige foldere og venligt, men uuddannet personale, der måske ikke engang taler andet end dansk og lidt skoleengelsk.

Prøv at studere de professionelles mediefolks arbejde indenfor et andet konkurrenceprægede erhverv: automobilfabrikker: www.skoda.dk, www.volkswagen.com - og mange, mange flere. Her sælges drømme - med smukke billeder (hvis man altså kan lide billeder af biler), der appellerer til folk, der leder blandt et stort antal producenter efter lige netop den bil, der opfylder deres ønsker.

Det er vel det samme vi skal gøre: (1) Identificere den/de persongruppe(r), der kunne tænkes at blive fristet at de tilbud vi har på hylderne og (2) beskrive vore 'varer' på en måde som er henvender sig til denne gruppe. Og måske allervigtigst sikre os at folk kan finde os på internettet. Alle anstrengelser er jo aldeles forgæves, hvis ingen kan finde oplysningerne.

Og med hensyn til den kommende sommer er det på høje tid at komme op af starthullerne. Ellers vil vi opdage at, turisterne er taget til Holland, Tjekkiet, Norge, Frankrig - og alle mulige andre steder i stedet for til Lolland-Falster

Skulle der være nogen, der læser dette, kan jeg tilføje, at annoncering/synlighed på internettet er en af de hurtigste og billigste metoder til at gøre opmærksom på sig selv. Kun en uge efter denne weblog blev oprettet, finder en søgning med ordene "turisme på lolland-falster" denne blog som nummer fire på første side ved en Googlesøgning på nettet (i.e., hele verden) . Webloggen er oprettet hos Google og er gratis!

onsdag, april 05, 2006

Kampen om turisterne

Turistorganisationerne i de tre amter, der kommer til at udgøre Region Sjælland tager tilløb til et samarbejde, der skal bringe Sjælland og Lolland-Falster frem i forreste række i kampen om at lokke tyske, svenske, norske og ikke mindst danske turister til vores region.

Østdansk Turisme, der er et samarbejde mellem turistorganisationer i Vestsjællands og Storstrøms amter, har lavet et forslag til samarbejde i den kommende Region Sjælland.

Direktør Glen Polano, Østdansk Turisme, fortæller, at Region Sjælland skal satse på kystnær ferieturisme, som f.ex. almindelig camping, aktiv ferie med f.ex cykling eller windsurfing samt erhvervsturisme, hvor deltagere i kurser eller kongresser bliver i området nogle dage ekstra sammen med deres ægtefælle.

Det bliver nu op til de politikere, der til november vælges til det nye Regionsråd, hvordan man skal arbejde med udvikling af Region Sjælland, når det gælder turisme.

kilde: DR Regionalen 21. september 2005

Tab af turister lukker små butikker

Turisterne skal tilbage til Danmark - ellers mister vi arbejdspladser og mange små butikker i de kystnære områder må dreje nøglen om...

Udviklingskonsulent Claus Bøgelund Nielsen fra De Samvirkende Købmænd siger, at der bør gøres en særlig indsats for at tiltrække turister til de kystnære områder.

For gøres der ikke noget snart, så lukker de små butikker, og det kommer også til at gå ud over de fastboende i de tyndtbefolkede områder, siger Claus Bøgelund Nielsen.
Og det er økonomi og erhvervsminister Bendt Bendtsen enig i:

- Vi er nødt til at styrke den danske turisme mere og gøre væksten større. Vi ved at det går godt for by- og erhvervsturismen, men vi har mistet en masse tyske ferieturister. Derfor skal vi udvikle tilbuddene i kystområderne og det er der sat 40 millioner af til de næste par år, det kan foreksempel være flere og bedre golfbaner, seniorparker, kultur og natur. Hvis vi ikke gør noget risikerer vi at miste endnu flere til de nye europæiske lande" siger ministeren til Regionalen.

Der er også lukket op for muligheden for 1500 flere sommerhuse i de kystnære områder, blandt andet på Lolland. Hvor husene skal placeres er endnu usikkert.

kilde: DR regionalen 25. januar 2006

Opfølgning af Pressemeddelelse

Det er nu en uge siden, jeg udsendte pressemeddelelse til nedenstående liste af personer, som jeg forestillede mig kunne være interesserede i turisme på Lolland-Falster - og ikke mindst i en åben debat om den aktuelle indsats for at tiltrække flere turister til regionen.

Min liste må have været meget langt fra målgruppen, idet kun de 9 personer/organisationer, der er mærket med en stjerne på listen nedenfor, har reageret på min henvendelse, mens de øvrige 52 alle har været tavse. Om det betyder, at resten er ligeglade, mener at offentlighed er af det onde, mener at det går fint, som det går - eller har travlt med andre vigtige gøremål, ved jeg naturligvis ikke.

Men det er svært at tro, at mange personer med indflydelse på markedsføringen af regionen, enten som beskæftiget indenfor turisterhvervet eller som politisk ansvarlige, ikke har nogen mening om den nuværende og fremtidige indsat for denne indtægtsmulighed.

Jeg sender derfor endnu engang en opfordring om, at delagtiggøre borgerne på Lolland-Falster i deres opfattelse af, hvorledes turistindsatsen kan forbedres og håber, at lidt flere vil tage sig tid til at bidrage til min enetale.

Modtagere af pressemeddelelsen, den 28 marts 2006

* Anne Svendsen
* Bo Abildgaard
* Claus Bakke
* Kirsten Sydendal
* Guldborgsund-Nyt.dk
* John Brædder
* Lennart Damsbo-Andersen
* Lokalnyheder.nu
* Østdansk Turisme

Bent Jørgensen
Bent Pedersen
Den Lille Gule
Den Lille Turisme
DR-Regionalen
Edvard Traberg
Erhvervs- og byggestyrelsen
Erhvervsråd Lolland-Falster
Extraposten
Femern Bælt Forum
Gert Kræsing
Guldborgsund Kommune
Hans Aage Pedersen
Heidi Wael
Henning Kamper
Info Storstrøm
Jens Erik Boesen
Jens Petersen
John Olesen
Kaj Petersen
Karin Wood Pedersen
Kim Grützmeier
Kim Winther Jensen
Kurt Petersen
Lene Hatt
LF Folketidende
LF Kommunesamarbejde
Linda Sivebæk Andersen
Lolland kommune
Lollands-Posten
Martin Lhose
Mogens Mygin
Nakskov Turistbureau
Nordfalsters Avis
Nykøbing Turistinformation
Nysted Turistbureau
Ole Bronné Sørensen
Ole Nisbeth
Peter Olsen
Poul Henrik Pedersen
Preben Bonde
Preben Rasmussen
Radio Sydhavsøerne
Rasmus Bo Andersen
Rene Christensen
Rødby Turistbureau
Saxkøbing Avis
Stubbekøbing Turistforening
Svend-Erik Kristensen Nyk
Tonni Kragh
TV Øst
Ugeavisen Guldborgsund

tirsdag, april 04, 2006

Injalitis - eller paralytisk lammelse

En af de mest begavede analytikere af livet i de højere administrative cirkler er professor Cyril Northcote Parkinson (1909-1993). Nedenfor er gengivet uddrag hans beskrivelse af Injalitis (paralytisk lammelse), som jeg finder meget relevant for udviklingen af den turistmæssige markedsføring på Lolland og Falster.

Ordrette citater fra hans tekst (Parkinsons Lov - C. Northcote Parkinson, oversat af Eva Hemmer Hansen. Fremads Fokusbøger, 1963) er skrevet med ændret typografi.

"Vi støder overalt på en type foretagender (administrative, merkantile eller akademiske), hvor de overordnede arbejder tungt og fantasiløst, de lavere grader kun udfolder energi i at intrigere mod hverandre, og de unge er skuffede eller lige glade. Intet bliver gennemført."

"Det er sygdommen Smittefarligt Mindreværd, eller Injalitis. Det første faresignal består i, at der et sted på foretagendets rangstige viser sig et individ, der i sig forener en høj koncentration af inkompetence og jalousi. De to elementer forener sig og danner et nyt stof, som vi har kaldt injalose. Dette stofs tilstedeværelse kan med sikkerhed påvises ud fra et givet individs handlinger, når han efter at have haft fiasko i sin egen afdeling konstant forsøger at blande sig i andre afdelingers sager og opnå kontrol med hovedledelsen."

"Det injaløse individ på dette stadium er let at kende på den udholdenhed, hvormed han stræber efter at komme af med alle, der er dygtigere end han selv og ligeledes på hans modstand mod ansættelse og forfremmelse af nogen, der måske med tiden kunne vise sig dygtigere. Hovedledelsen kommer gradvist til at bestå af nogen, der er dummere end formanden, eller direktøren eller bestyreren. Hvis lederen af et foretagende er andenklasses, sørger han for, at alle i hans umiddelbare omgivelser bliver tredieklasses, og de igen for at deres underordnede bliver fjerdeklasses. Snart indtræder der en veritabel kappestrid om at være dum, og man spiller endnu dummere end man er."

"Næste, eller tredie. stadium i sygdomsangrebet er nået, når der ikke er gnist af intelligens tilbage i foretagendet fra øverst til nederst. Dette er den comatøse tilstand vi indledte med at beskrive. Når dette stadium er indtrådt, er foretagendet praktisk taget dødt. Det kan ligge bevidstløst hen i tyve år. Det kan stille gå i opløsning."


Dernæst beskriver Parkinson meget morsomt nogle af symptomerne på Injalitis, beskrivelser, som jeg varmt kan anbefale, at man læser i det originale essay. Nedenfor blot to citater.

"Stadium to [af injalitis] erkendes ved hovedsymptomet, som er selvglæde. Man satte sig beskedne mål og har derfor stort set nået dem. Med skiven kun en halv snes meter fra skytten har der været mange træffere. [...] Man glemmer snart, at det var en meget lille anstrengelse for at nå et meget lille mål."

"Her er vi nu lidt skeptiske overfor de meget store lys. Disse kloge folk kan være så frygtelige besværlige, de vender op og ned på al fornuftig rutine og kommer med en masse ideer, som aldrig har været prøvet i praksis."


Udover at være en meget morsom skribent (efter min mening) rammer Parkinson ikke så sjældent præcist hovedet på sømmet. Og ingen af os kan vel sige os helt fri for at være en smule inficeret af denne injalitis.

Mit fragmentariske referat af hans essay om paralytisk lammelse giver forhåbentlig læseren lyst til at stifte nærmere bekendtskab med denne forfatter og kritiker af offentlig og privat administration. Som bekendt er selverkendelse det første skridt på vejen mod helbredelse.

søndag, april 02, 2006

Indtægter og udgifter

Ifølge Folketidende (1. april 2006) ser den økonomiske fremtid for Gundborgsund kommune temmelig sort ud (og det er ikke aprilsnar). Embedsmændenes beregninger afslører, at der mangler betragtelige millionbeløb på budgettet, som vil kræve tilsvarende betragtelige besparelser i den service Guldborgsund kommune kan tilbyde sine borgere efter 2007. Og det vil i en lang fremtid blokere for nye initiativer i kommunen, hvis man ikke reagerer fornuftigt på dette faktum.

Det kan derfor undre mig, at holdningen til at generere INDTÆGTER i regionen er så valen og opgivende blandt vore politikere. Det er børnelærdom - eller burde i hvert fald være det i et landbrugsområde som Lolland-Falster - at der skal sås før der kan høstes. Med andre ord - når det gælder turistindtægter - er investeringer en forudsætning for, at der kan skabes nye indtægtsmuligheder.

Der er to forhold (mindst), der taler til fordel for sådanne investeringer, også selvom de vil medføre en yderligere - men kortvarig - reduktion i den kommunale service : Dels er de nødvendige investeringerne meget begrænsede set i forhold til kommunens budgetunderskud, dels vil et antal langtidsledige kunne beskæftiges i turistrelaterede projekter, hvad der både nu og ikke mindst i de nærmeste år kunne nedbringe kommunens udgifter til udsigtsløs forsørgelse blandt regionens voksende antal langtidsledige.

Man går efter min mening helt galt i byen, hvis man udelukkende fokuserer på nedskæringer og besparelser fremfor at se på investeringer og indtægtsskabende aktiviteter. Jeg er efterhånden kommet til den erkendelse, at det ligger dybt hos de ansvarlige i regionen, at: "Vi jo er et sølle udkantsområde, der kun kan fungere ved hjælp i form af forskellige former for bistandshjælp fra resten af landet og fra EU."

Hvor er kampånden, initiativet, nytænkningen, selvrespekten? - og måske især fælleskabsfølelsen, det vil sige evne, lyst og energi til at agere som medlem af GULDBORGSUND kommune i stedet for at sørge for sig selv og sine - og ens 'gamle' kommune, der nu ikke eksisterer mere.

Man kan læse et overbevisende eksempel på netop dette forhold i samme nummer af Folketidende, hvor "...frygter halfolkene, at pengene bliver brugt til noget andet i den nye kommune, hvis de ikke bruges inden 2007" (halfolkene er fra Nørre Alslev).

Kære halfolk prøv, at lette på kasketskyggen og tænk på, at det er revnende ligegyldigt om der investeres i en sportshal eller ej, hvis Guldborsund kommune går rabundus. Tænk i helheder, fremtid og fællesskab og glem, at i bor i Nørre Alslev. I bor nu i Guldborgsund kommune!

Man kan sikkert finde andre eksempler på lokale grupper (og politikere? - jævnfør den ganske unødvendige rundkørsel uden for Nykøbing), der endnu ikke har forstået, at det er i vores allesammens interesse, at Guldborgsund kommune udvikler sig til et område i fremdrift. Frit efter Kennedy: "Tænk ikke på hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land".

Dette er måske den største udfordring ved kommunesammenlægningen: At få folk og politikere til at trække på samme hammel - og i samme retning.

lørdag, april 01, 2006

Misbrug af www.lolland-falster.dk domæne

Kære Glen og Peter,

I forbindelse med mit besøg hos jer på fredag er der en sag, jeg gerne vil diskutere med jer. Det drejer sig om domænenavnet www.lolland-falster.dk. Jeg er blevet opmærksom på, at det mest logiske navn for Lolland og Falster, nemlig www.lolland-falster.dk, anvendes til formål, der har meget lidt at gøre med vores region.

Prøv at foretage følgende søgning med Google: site:www.lolland-falster.dk som viser hvilke links, der befinder sig på www.lolland-falster.dk. I vil se, at det drejer sig om 575 sider, hvoraf en meget stor del af linkene, der vedrører lolland-falster ikke fungerer. Resten henviser stort set alle til www.lolland-falster.dk selv.

Det er efter min mening meget uheldigt, at man ikke lander på en velkomstside for Lolland-Falster, når man bruger den mest nærliggende URL for regionen, nemlig www.lolland-falster.dk

En forespørgsel hos DK Hostmaster om registrantens identitet for dette domæne viste, at vedkommende er anonym. Det er imidlertid muligt at få oplyst navnet på ejeren af domænet som beskrevet i lov om internetdomæner (vedtaget den 16. juni 2005). I loven står blandt meget andet:

§ 8. Administrator skal oprette og opdatere en database indeholdende oplysninger om registranternes navn, adresse og telefonnummer.

Stk. 3. Administrator skal efter anmodning fra en registrant sikre, at den pågældendes navn, adresse og telefonnummer ikke gøres offentligt tilgængelige, jf. stk. 2, hvis disse oplysninger i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed. Oplysningerne vil dog kunne videregives til det i henhold til § 13 nedsatte klagenævn i forbindelse med behandling af konkrete sager og til andre, i det omfang det er berettiget i medfør af anden lovgivning i øvrigt. (kursiveringen er min)

§ 13. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nedsætter et klagenævn for internetdomænenavne omfattet af denne lov, jf. § 3. Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængigt af administrator og ministeren.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger yderligere 2 medlemmer og 2 suppleanter med erhvervsmæssig og forbrugermæssig sagkundskab, der medvirker ved behandling af sager, der vedrører ikkekommercielle brugere eller registranter, samt ved behandling af sager af principiel betydning. Formanden for klagenævnet beslutter, hvornår der er tale om en sag af principiel betydning. Repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser udpeges efter høring af forbrugernes og erhvervslivets organisationer .

På baggrund af disse to paragraffer mener jeg, at der er god mulighed for at identificere ejeren af domænet for derefter at overtale vedkommende til at overdrage www-lolland-falster.dk til en organisation med relation til Lolland og Falster, for eksempel til Østdansk Turisme. Er ejeren - som jeg formoder - et kommercielt foretagende, er de næppe interesseret i offentlig omtale, der vil stille dem i et dårligt lys.

Jeg mener, at det er vigtigt så hurtigt som muligt at standse anvendelsen af dette domæne til formål, der er direkte skadelige for markedsføringen af Lolland og Falster. Det første skridt er imidlertid hurtigst muligt at finde ud af hvem ejeren af domænet er.

Så vidt jeg kan se kræves i første omgang en velbegrundet ansøgning til DK Hostmaster om at få ejerens navn oplyst. Jeg vil meget gerne skrive et udkast til et sådant brev, som så kan indsendes af jer og i jeres navn. Det er formentlig ikke tilstrækkeligt, at jeg som privatperson indsender anmodningen.

Jeg håber, at I vil tænke over dette forslag og medvirke til løsning af problemet, så www.lolland-falster.dk kan medvirke positivt til markedsføringen af regionen.

Jeg lægger dette brev på min lolland-falster weblog til orientering for andre interesserede og sender en kopi til Lokalnyheder.nu som forhåbentlig bringer en notits om sagen.

Med venlig hilsen

dr. scient. Søren W. Rasmussen
redaktør af Lolland-Falster Links
Skovstræde 22, DK-4891 Toreby L.

Læs også om domænet www.lolland-falster.dklokalnyhederne.