onsdag, februar 21, 2007

Netavisen lukker - desværre!

Efter halvandet års energisk indsats for at gøre Lokalnyheder.nu til et bæredygtigt foretagende kan man desværre læse, at Torben Andersen har besluttet at lukke og slukke sin netavis. Bortset fra en notits - ganske vist på forsiden - i Folketidende om konkurrentens bortgang (fornemmer man et veltilfreds grin fra Folketidende?) - vil lukningen formentlig ikke udløse nogen større beklagelse hos politikere og embedsmænd i de berørte kommuner.

Der vil måske være en enkelt eller to af egnens borgere, der vil fortælle naboen at: "det er nu kedeligt, at denne hersens netavis lukker." Men derfra og til at foretage sig noget aktivt er der på Lolland-Falster adskillige lysår (og lyser bevæger sig med 300.000 km/sec så det er meget, meget langt... ).

De elektroniske skyklapper, der tilsyneladende er en fast bestanddel af beklædningen i regionen vil sikkert forhindre, at ret mange opdager at den udmærkede netavis ikke længere eksisterer. De fleste har sandsynligvis ikke engang opdaget at den var der, selvom næsten 1.000.000 borgere på Lolland-Falster besøgte netavisen i dens levetid.

Hvor dum har man lov til at være? - Ret dum ser det ud til. Eller er den egentlige årsag måske, at man har så travlt med at studere sine egne navler, at det kniber med udsynet? Nogle af os - selv på Lolland-Falster - lever faktisk i 2007, og har opdaget, at internettet eksisterer og udgør en enestående kommunikationsplatform, hvor det er muligt både nemt og billigt at holde andre orienterede om hvad man foretager sig.

Politikere er som bekendt valgt som repræsentanter for bekolkningen - og embedsmændere er ansat af befolkningen til at få tingene til at fungere, herunder til at fortælle os om hvad de går og roder med. Hvorfor i Himlens navn lader man så en enestående informationskilde uddø uden at foretage sig noget som helst? Er man helst fri for at "spilde" tiden med at forklare borgere/vælgere hvad man planlægger? eller tåler det ikke dagens lys? Eller er man helt ligeglad, når bare man får sin løn? Den der lever stille lever godt som bekendt.

Ansæt - og betal - dog journalisten Torben Andersen som informationsformidler / informationschef for Lolland-Falster regionen. Hvis han ellers gider trækkes med regionens politikere og embedsmænd, hvoraf mange tilsyneladende lever lykkeligt (?) i en fjern fortid uden megen kontakt med en verden, hvor tingene bevæger sig med hidtil uset hast.

Men det er selvfølgelig lettere som sædvanlig at lade tinge sejle og hygge sig med regionens status som udviklingshæmmet udkantsområde.

Men jeg er naturligvis også kun akademiker og tilflytter og fra København...

mandag, januar 29, 2007

Ny titel på bloggen

Skulle en tidligere besøgende vende tilbage til denne blog vil han/hun opdage, at bloggen har skiftet navn. Efter omkring et års anstrengelser med at yde et lille bidrag til udviklingen indenfor turistindustrien, er det blevet klart for mig, at de problemer, som jeg mente stod i vejen for en succesfuld udvikling af turistindustrien stikker dybere.

Det fremgår af indlæggene på bloggen, at jeg tidligere har bevæget mig ud af forskellige tangenter til turismecirklen i mine forsøg på at forstå hvorfor befolkningen - det vil her sige de oprindelige beboere (tilflyttere opfører sig mærkbart anderledes) - tilsyneladende accepterer denne tilstand uden at mugge - offentligt.

Der er en mærkelig ulyst til at ytre sig offentligt, selv efter ret alvorlige provokationer. Man passer sit, brokker sig til naboer og venner, men tager sjældent initiativer til forandringer, der påvirker regionens status som "udkantsområde", der kun fungerer med støtte fra stat og EU.

Min seneste erfaring stammer fra den ekstraordinære generalforsamling i Flintinge vandværk, hvor to "tilflyttere", efter at have levet med kogepåbud for det leverede vand i månedsvis, blev trætte af at vente og fremsatte et meget fornuftigt og gennemarbejdet forslag til genetablering at en sundhedsmæssig forsvarlig vandforsyning. Forslaget blev nedstemt og en ny bestyrelse bestående af "indfødte" blev valgt - som kort tid efter iværksatte det samme forslag - til alles tilfredshed.

Der var på mødet ingen ros til de to tilflytter-initiativtagere - tværtimod blev de nærmest skældt ud for at planlægge et kup gående ud på at overtage vandværket. Man fik virkelig her en "live" demonstration af nogle af årsagerne til regionens status som udkantsområde: "Ingen - og slet ikke tilflyttere - skal komme her og fremsætte forslag - uanset om de er fornuftige eller ej. Vi ved nok hvordan vi plejer at gøre og ingen skal give os gode råd."

Nå, men resultatet blev, at vi nu ikke længere behøver at koge vandet. Selvom det tog lidt længere tid på grund af de "indfødtes" ulyst til at lytte til gode råd fra tilflyttere.