fredag, marts 31, 2006

Internet, blogs og alder

I min kritik af de ansvarlige for markedsføringen af Lolland og Falster er jeg kommet til at tænke på, om grunden til den meget begrænsede opmærksomhed, der ofres på Internettet som medium måske er, at de involverede personer ikke er fortrolige med dette medium.

Billede: Fra Sønderskovhjemmets IT værksted

De bruger det måske ikke dagligt til informationssøgning og er ikke klar over, at en voksende del af befolkningen både her i landet og udenlands har et helt andet forhold til 'nettet'. De googler for at finde svar på spørgsmål, for at finde rejsemål, for at bestille billetter til teateret, for at købe deres køleskab og den nye computer. Det er for mange efterhånden erstatning for telefonbogen og for deres leksikon (se min anmeldelse af Wikipedia på Lokalnyheder.nu). Og virksomheder der ikke kan findes på Internettet er helt usynlige for dem.

At der efter knapt en uge blandt mindst 65 personer, der alle burde beskæftige sig med Lolland og Falsters ve og vel ikke er en eneste, der har reageret på min henvendelse ved at skrive en kommentar på denne blog kunne antyde, at de 65 personer ikke er fortrolige med mediet.

Så her er lidt hjælp: En blog (eller som den også kaldes weblog) er et åbent forum, hvor man kan give udtryk for sine meninger (hvis man altså har nogen) . Læser man noget, der er ukorrekt, kan man berigtige. Men det er måske korrekt alt hvad, der er skrevet på denne blog hidtil - det håber jeg ikke...

Fordelen ved denne debatform er at den er offentlig, hurtig og nem, ikke noget med møder, udvalg, frimærker og postvæsen. At jeres tavsheden skyldes ligegyldighed med Lolland og Falster nægter jeg at tro - indtil videre.

Så fat pennen og lad os høre hvad I mener om markedsføring af Lolland-Falster. I kan da ikke være computeranalfabeter alle sammen?

Politikere - om udgifter og indtægter

Når man tænker efter, er det ejendommeligt, at de politikere, der blev valgt til at styre Guldborgsund og Lolland kommuner tilsyneladende overvejende beskæftiger sig med at BRUGE penge. Der fordeles midler til højre og venstre - naturligvis til respektable formål mens diskussioner om hvordan, der kan genereres INDTÆGTER (bortset fra bistandshjælp fra stat og EU) ikke fylder meget i debatten

Det kunne skyldes, at mange af de valgte ikke har nogen større erhvervsmæssig erfaring og nok ved, at udvikling koster penge, men tror, at den eneste kilde til indtægter er skatter, afgifter og understøttelse. Som de måske ikke mener, at de har megen indflydelse på størrelsen af. Man taler ganske vist om at tiltrække tilflyttere (=skatteydere) og om at sikre optimale betingelser for lokal industri. Det er dog vist ikke alle erhvervsvirksomheder i regionen, der er lige begejstrede for kvaliteten og hastigheden i den kommunale sagsbehandling.


Billede: Der vaskes hænder!!!

Det er for mig helt uforståeligt at håndteringen turistområdet stort set overlades til en flok glade amatører uden relevant uddannelse og evner.- Her er faktisk et område, hvor offentlige institutioner har mulighed for - med ret begrænsede midler - at gøre en betydningsfuld indsats. Og hvordan har man så udnyttet disse muligheder? Læs for eksempel mit debatindlæg om personalepolitiken på Maribo Turistbureau eller besøg Nykøbing Turistinformations hjemmeside, så vil du forstå, hvad jeg mener.

Jeg har en fortid både hos Carlsberg A/S og hos H. Lundbeck A/S og kan forsikre, at begge steder blev markedsføringsindsatsen IKKE overladt til 'glade amatører' - men til superprofessionelle personer med stor viden om virksomhedernes produkter og - ikke mindst - om kundernes inderste ønsker og behov. Og en fejltagelse i disse afdelinger skete kun én gang. Og blev omhyggeligt analyseret bagefter for at undgå at lave den samme fejl igen.

Sammenligner man størrelsen af 'virksomheden' Lolland-Falster med Carlsberg og Lundbeck er størrelsesordenen i omsætning nok nogenlunde den samme. Jeg kender ikke markedsføringsbudgetterne nogen af stederne, men gætter på, at Guldborgsund og Lolland kommuer anvender en brøkdel af de beløb, der anvendes til markedsføring hos Carlsberg og Lundbeck.

Det helt afgørende problem her er nok, at de personer, der orker at stille op til et kommunalvalg med ønske om at blive valgt, ikke besidder de egenskaber og den viden, der er nødvendig for præcis, helhedsorienteret problemanalyse. Men er mere indstillet på diskussioner med udgangspunkt i personlige kæpheste og egen profilering, mens handling er mere risikabel: Man kunne jo tage fejl og blive stillet til ansvar. Og ansvar er sædvanligvis ikke i høj kurs i det politiske system. Det kunne jo koste taburettet næste gang.

Meget tyder på, at de problemer, jeg har beskrevet ovenfor er særligt udpræget på Lolland og Falster. Og måske en af forklaringerne på, at regionen stadig er et bistands- og udkantsområde.

Reaktioner på webloggen...

Tjah, det er ikke just væltet ind med reaktioner på mine 65 emails med oplysninger om denne blog. Der er dog nogle få vågne: Der er omtale på Guldborgsund-Nyt samt på Lokalnyhederne, som begge sædvanligvis har fingeren på den Lolland-Falsterske puls.

Mens de personer, der er de egentlige ansvarlige for problemerne tilsyneladende endnu ikke har læst min pressemeddelelse (den venlige forklaring) eller har travlt med at dukke sig og håbe på at debatten dør af sig selv, når de blot ikke siger noget, men venter pænt - efter princippet: "Den der lever stille, lever godt".

Til den sidste mulighed kan jeg blot sige, at I er meget heldige, at I ikke er beskæftiget i det private erhvervsliv. Dér var den ikke gået ret længe. Ansatte der er årsag til konstante økonomiske tab for virksomheden holder som regel ikke ret længe - hvis det da ikke drejer sig om ejerens søn eller datter.


Billede: detalje fra den gamle hestestald på Rosenlund


Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der er gode forklaringer på, at det går så skidt med turismen på Lolland-Falster. Men så fortæl os da om problemerne, om hvad I har foretaget jer og om hvorfor I tror jeres indsats er mislykkedes. Hvorfor holde det hemmeligt? Man kommer jo ingen vegne på den måde...

torsdag, marts 30, 2006

Skejten ved Fuglsang gods

Et af Lollands smukkeste landskaber som ikke alene vi, men også sejlende, cyklende eller travende turister vil kunne glæde sig over.

Se flere billeder fra Skejten på Sønderskovhjemmets website.

Mistede indtægter - svar til CB

Mit svar til CB...

Tak for dit svar ( du glemte at fortælle mig hvad "EBU-Guldborgsund" er for noget - jeg er stadig interesseret at få det at vide...). Jeg er i øvrigt ganske enig med dig, hvilket mit forsøg med en weblog er udtryk for - selvom jeg ikke er særlig optimistisk med hensyn til resultatet - det er vist mest sandsynligt, at det bliver en enetale - af mig. De poilitisk ansvarlige har jeg forsøgt at inddrage ved at sende pressemeddelelsen til de fleste af de folkevalgte i Guldborgsund og Lolland kommuner.

Billede: fra havnekajen i Nykøbing

Du skriver: "..., hvis vi ikke skal tabe kunder" - vi taber skam kunder allerede... Og virkelig mange, hvis du forestiller dig hvad antallet kunne have været med en professionel markedsføring. Det er penge ud af lommen samt mistede arbejdspladser i massevis, det drejer sig om. Men det ser ikke ud til at anfægte de involverede særlig meget. De har selvfølgelig heller ikke noget i klemme, mens borgerne (i.e., deres vælgere) i regionen fortsat skal leve i "et udkantsområde" på offentlig bistand. Uværdigt...

Venlig Hilsen

Se at komme igang! - svar til LDB

Mit svar til LDB...

Det er efter min mening lidt sent at komme igang "...i løbet af efteråret" - så er turistindtægterne for 2006 jo tabt! - Hvorfor ikke med det samme? I det mindste kunne man sørge for, at præsentationen på Internettet var professionel. http://www.guldborgsund.dk/ er en katastrofe, som fortæller eventuelle turister, at her sidder man og nørkler ved sine skriveborde - i stedet for at præsentere guldborgsund kommune som et attraktivt turistmål.

Der findes både meget dygtige fotografer og tekstforfattere blandt regionens beboere. Se for eksempel "Billeder fra Lolland" (http://www.lowlandphoto.dk/) som indeholder en lang række af Jesper Hjelme's smukke billeder.

Hvis I har råd til at droppe turistindtægterne for 2006, kan den økonomiske situation på Lolland og Falster ikke være slet så vanskelig, som man giver udtryk for. Det drejer sig for politikere om at prioritere arbejdsopgaverne. Og en forstærket indsats for at skaffe flere turister til regionen vil både give et økonomisk afkast - samt ikke mindst nedbringe arbejdsløsheden, også blandt de altfor mange bistandsklienter i regionen. Turisterhvervet er meget velegnet til at beskæftige personer med kortvarig eller uden uddannelse.

Venlig hilsen

Den omvendte verden? - svar til LDA

Mit svar til LDA...

Er det ikke lidt 'den omvendte verden' at du beder mig at kontakte direktør for Nykøbing Turistinformation, Svend Erik Kristensen (SEK), det er jo dig/ham, der burde kontakte mig, hvis I mener det kan forbedre chancerne for et større turistbesøg til sommer? I er jo de professionelle og de ansvarlige, jeg selv blot almindelig borger i kommunen, der mener, at man spilder muligheder - og penge - ved ikke at håndtere markedsføring professionelt.

SEK har formentlig haft de sidste år til at sikre et stigende turisttal - og ikke et faldende! - så han burde i det mindste vide hvad man ikke skal gøre - eller er han bare ligeglad og vil ikke forstyrres?

Og hvad det er for en 'borg', der styrer kommunen ved jeg ikke. Det er vel blandt andet dig, der af borgerne er valgt til at styre kommunen på fornuftig vis. Og man behøver vel ikke den store organisation for at hyre en fotograf og en webdesigner til at reparere blandt andet Nykøbings hjemmeside.

Har du i øvrigt lagt mærke til, at de eneste billeder på Turistinformationens hjemmeside man kan se hvad forestiller er af personalet! Se selv på: http://www.tinf.dk/personale.php

Venlig hilsen

Om positive erfaringer - svar til AS

Mit svar til AS...

Det glæder mig naturligvis, at det er gået godt for din turistforretning sidste år. Det vigtige herefter er at videreformidle hvilke faktorer, der årsag til det gode resultat således, at også andre kan få udbytte af dine gode erfaringer.

Det gælder jo om at udvikle løsninger, der omfatter hele Guldborgsund kommune (og gerne også Lolland kommune) og ikke kun din virksonhed. Og redskaberne her er blandt andet samarbejde og nytænkning. Hvis alle med gode resultater nyder deres succes i stilhed, fremmer det just ikke den fremtidige udvikling inden for turistområdet.

Så fortæl mig hvad I har foretaget jer på for at opnå det gode resultat, så skal jeg nok viderebringe det til andre, mindre dygtige erhvervsdrivende på webloggen: http://lolland-falster.blogspot.com/

Venlig hilsen

Nykøbing Turistinformation - svar til JB

Mit svar til JB...

Problemet med den professionelle markedsføring af Lolland-Falster tror jeg primært skyldes, - som du selv er inde på - at vaner, traditioner, ulyst til forandring, handlingslammelse, overspringshandlinger (for eksempel nedsættelse af kommissioner, råd, udvalg) som kvæler de helt nødvendige initiativer.

For mig er sagen helt klar:

Ansæt 3-4 personer, med initiativ og handlekraft og giv dem frie hænder - og nødvendige midler - til at gennemføre en reorganisering af hele turist/markedsføringsindsatsen for Lolland og Falster. Og denne task-force skal vel at mærke ikke udvælges blandt de personer, der allerede har demonstreret deres inkompetence i tilsvarende stillinger.

Lad mig give dig et meget overbevisende eksempel, som måske kan hjælpe dig med til at forstå, hvorfor turistbesøget svigter i Nykøbing:

Finn Krone (medredaktør på Lolland-Falster Links, LFL) har netop sendt mig følgende analyse af Nykøbing F. Turistinformations hjemmeside:

Hej igen Søren, sidder lige og læser din mail til Nykøbing F Turistinformation. For at det ikke skal være løgn virker disse links ikke, som de burde:

Teater
Teaterforeningen for Falster og Østlolland -- linket ryger til Kultnaut, hvorfor mon ikke til foreningens egen hjemmeside?
Kulturmejeriet - linket virker ikke, det gør vores (i.e., LFL)

Musik
Kobberkedlen linker til Kultnaut og ikke http://www.kobberkedlen.dk/

Gallerier
Atelier Holmgaard henviser til kultnaut og ikke til http://www.guldborgland.info/holmgaard/index.htm

Spisesteder
Hotel Liselunds Restaurant link virker ikke - det gør vores.
Restaurant Holger - link virker ikke.

Lolland-Falster Links indeholder links til 13 spisesteder i Nykøbing F, mens Turistforeningen kun nævner 6, hvoraf de 2 links altså ikke virker.

Caféer
Bjørnebageren - link virker ikke.

Altså: Af de relativt få links, virker en stor del slet ikke, og der er henvisninger til steder, der ikke har tilknyttet link, men som HAR egne hjemmesider.

Når man har personale ansat, der ikke angang er i stand til at holde en meget simpel (og ret elendig) hjemmeside opdateret, er der ikke noget at sige til, at det går skidt med turistindtægterne. Der står intet på hjemmesiden om de ansattes kvalifikationer/uddannelse (kun deres titler), men lad mig gætte: der er ingen webdesignere eller mediefolk blandt de ansatte. Og hvorfor ikke? Hvem har ansat det nuværende personale? Og hvem har forlænget deres ansættelseskontrakter? Og hvem dækker det økonomiske tab de påfører kommunens borgere? - det gør borgerne vel selv (ganske vist uden at de er klar over det).

Måske det var på tide, at få vinduerne op så der kan komme lidt frisk luft ind? Og det er jo dit (og de øvrige folkevalgtes) ansvar at det sker. Jeg forstår, at det kan kræve sin mand/kvinde at lufte ud, men af og til er man jo nødt til at tagen sagen i sin egen hånd.

Den nye weblog er fra min side tænkt som en hjælp til dette formål, nemlig til at flytte debatten til offentligheden. De færreste med halvdårlig samvittighed bryder sig om offentlighed. Men måske hjælper det at tænke på, at det i den sidste ende er til gavn for borgerne i regionen og det er vel det, det til syvende og sidst drejer sig om?

Nå, det blev en længere epistel. Jeg selv er jo kun ansvarlig for mig selv og har intet 'i klemme' økonomisk idet Lolland-Falster Links mm. er betalt helt af min egen lomme, selvom det måske havde været mere rimeligt om turisterhvervet havde stået for driften.

Venlig hilsen

Svar på pressemeddelelse

Usendelse af pressemeddelelse til 65 personer, som jeg formoder har en vis interesse i markedsføring af Lolland-Falster resulterede i nogle få, positive henvendelser (ingen fra turistorgsnisationerne).

Der var enighed om, at en åben debat om den turistmæssige indsats på LF havde lange udsigter. Man er tilsyneladende enige om, at de ansvarlige foretrækker, at arbejde 'i det skjulte' - måske for ikke at udsætte sig for kritik.

Lidt skuffende...

onsdag, marts 29, 2006

Innovation i udkantsområder

Måske kunne turistindustrien finde inspiration til nytænkning med henblik på at stimulere den fremtidige udviklingen af turismen på Lolland og Falster ved at studere Rambøll Managements omfattende rapport.

"Målgruppen for rapporten er aktører på regionalt niveau, der ønsker at igangsætte en koordineret og målrettet indsats for at fremme innovation i regionen. Det kan f.eks. være de nuværende amter, regionale vækstfora, innovationsråd eller andre aktører med ansvar for erhvervsudvikling. Samlet giver manualen et godt udgangspunkt for alle, der vil arbejde med en innovationsstrategi. Selvfølgelig er den specielt rettet mod beslutningstagere og andre, der arbejder med regional udvikling, men den enkelte virksomhed kan også finde inspiration." Læs hele rapporten her.

Og husk Søren Kierkegaards præcise iagttagelse: "Alle vil Udvikling, ingen vil Forandring". Men uden forandring er ingen udvikling mulig. Det er helt fundamentalt, at de ansvarlige personer vurderer hvilke forandringer, der er nødvendige for at vende udviklingen - for eksempel ved at besvare følgende spørgsmål:


  • Er det de rigtige personer, der varetager den daglige drift af markedsføringen?
  • Er der tilstrækkelige midler til rådighed for en seriøs markedsføring?
  • Er vi for selvtilstrækkelige og for utilbøjlige til at gennemføre forandringer?
  • Er vi groet fast i gamle vaner som praksis har vist er uhensigsmæssige?
  • Er vi for dårlige til at lære af andres erfaringer?
  • Er vi bange for at ansætte dygtige folk, der måske vil afsløre, at vi selv er inkompetente?
  • Er vi for dårlige til at lære af tidligere tiders fejltagelser?
  • Er vi glade for at modtage gode råd? - eller bryder vi os ikke om 'utidig' indblanding?

Der er for mig at se grund til en del alvorlig selvransagelse blandt turistorganisationerne, måske med udgangspunkt i nogle af de punkter, der er anført ovenfor.

tirsdag, marts 28, 2006

Pressemeddelelse - 29 marts 2006

Til de ansvarlige for markedsføring af Lolland og Falster som turistmål

Man har i den seneste tid kunne læse om faldende turistbesøg på Lolland og Falster. Denne udvikling omfatter en lang række af regionens seværdigheder og attraktioner. Denne weblog er oprettet i et forsøg på at afdække årsagerne til denne tilbagegang og henvender sig til alle, der har interesse i at bremse den negative udvikling.

Webloggen befinder sig på URL: http://lolland-falster.blogspot.com/

Det er mit håb med dette initiativ, at flytte turisme-debatten fra lukkede forsamlinger til det offentlige rum. Hermed vil man kunne holde offentligheden orienteret om hvilke tanker og planer, der overvejes for at stimulere turistbesøget og samtidig kunne modtage inspiration, engagement og dymanik fra regionens mange talentfulde borgere.

Det er vigtigt, at de ansvarlige for markedsføring af regionen gør sig klart, at de spiller en central rolle for den fremtidige økonomiske udvikling i regionen.

Søren W. Rasmussen

dr. scient., redaktør af Lolland-Falster Links
Skovstræde 22, DK-4891 Toreby L.
Lolland-Falster Links
Privat hjemmeside

---------------------------------------------------------------------------------
Hvis det eneste stykke værktøj du ejer er en hammer,
begynder ethvert problem at ligne et søm.
Abraham Maslow (1908-1970)
---------------------------------------------------------------------------------

mandag, marts 27, 2006

Modtagere af pressemeddelelse


Opfordring til at deltage i diskussionen om nødvendige tiltag for at standse tilbagegangen i turistbesøget på Lolland-Falster vil blive sendt til nedenstående gruppe af personer.

Listen indeholder navne på politikere, erhvervspersoner, mediefolk og turistbureauer; det vil sige personer, som burde have interesse i at delagtiggøre borgerne (vælgerne) i deres tanker og planer for den fremtidige udvikling af turisterhvervet på Lolland og Falster.

Billede: Frostrupegen, Danmarks næststørste levende træ.

Det er samtidig de personer, der har mest behov for råd og vejledning fra en bredere kreds, idet mange af listens medlemmer allerede har demonstreret deres utilstrækkelige evner, når det gælder professionel markedsføring af Lolland og Falster.

Rødby Turistbureau<info@turistinfo-roedby.dk>
Stubbekøbing Turistforening<info@stubbekoebingtf.dk >
Femers Bælt Forum<fsbgm@stam.dk>
Den Lille Turisme<mailto:postmaster@den-lille-turisme.dk/>
Erhvervs- og byggestyrelsen<suj@ebst.dk>
Råhavegård, LF Kommunesamarbejde<lone@lolland-falster.nu>
Erhvervsråd Lolland-Falsterinfo@erhverv-lolland-falster.dk
Guldborgsund Kommune<sekretariatet@guldborgsund.dk>
Claus Bakke<clba@nyk-f-kom.dk>
Bo Abildgaard<bo.abildgaard.shf@dhf.dk>
Linda Sivebæk Andersen<advokatsekretaeren@mail.dk>
Jens Erik Boesen<jeboesen@mail.dk>
Preben Bonde<prbo@nyk-f-kom.dk>
John Brædder<jobr@nyk-f-kom.dk>
Rene Christensen<info@rene-christensen.dk>
Lennart Damsbo-Andersen<LDA@nysted.dk>
Erik Gaard<erg@stubbekoebingkom.dk>
Kim Grützmeier<kim.gruetzmeier@mail.tele.dk>
Lene Hatt<leha@ar.stam.dk>
Kim Winther Jensen<kim123@c.dk>
Bent Jørgensen<bejn@nyk-f-kom.dk>
Henning Kamper<heka@ar.stam.dk>
Gert Kræsing<gekr@ar.stam.dk>
Martin Lhose<martin.lohse@jubii.dk>
Ole Nisbeth<oln62@norrealslev.dk>
John Olesen<jol60@norrealslev.dk>
Bent Pedersen<bps@nysted.dk>
Hans Aage Pedersen<hap@sydfalster.dk>
Poul Henrik Pedersen<php@nyk-f-kom.dk>
Jens Petersen<jpe@nysted.dk>
Kaj Petersen<kp@sakskoebing.dk>
Kurt Petersen<kpet@fdb.dk>
Preben Rasmussen<pr.pub@rasmussen.mail.dk>
Ole Bronné Sørensen<itseobs@stubbekoebingkom.dk>
Anne Svendsen<ans@nysted.dk>
Edvard Traberg<etr@norrealslev.dk>
Heidi Waelhwa@norrealslev.dk
Lolland kommune<lolland@lolland.dk>
Mogens Mygin<mygind@holeby.dk>
Rasmus Bo Andersen<rba@nakskov.dk>
Karin Wood Pedersen<karin.wood.pedersen@maribo.dk>
Tonni Kragh<fstok@stam.dk>
Peter Olsenfstok@stam.dk
Info Storstrøm<stoa@stam.dk>
DR-Regionalen<webnv@dr.dk>
Radio Sydhavsøerne<mail@sydhavsradio.dk>
TV Øst<tv2east@tv2east.dk >
Extraposten<post@extraposten.dk>
Fejø foreningen<kirsten@fejoe.dk>
Guldborgsund-Nyt.dk<jkj@falster.net>
LF Folketidende<to@folketidende.dk>
Lollands-Posten<redaktionen@lollands-posten.dk>
Nordfalsters Avis<nf@nordfalstersavis.dk>
Saxkøbing Avis<kh@saxkjobing-avis.dk>
Ugeavisen Guldborgsund<redaktion@ugeavisen-guld.dk>
Lokalnyheder.nu<red@lokalnyheder.nu>
Middelaldercenteret<mc@middelaldercentret.dk>

Jeg har formentlig glemt/udeladt relevante personer/organisationer fra listen - og vil meget gerne have at vide hvilke.

Henvendelse til ansvarlige turistorganisationer

Da denne blog er nystartet, er den tidsmæssige rækkefølge af mine tidligere forsøg på at starte en offentlig debat om markedsføring af Lolland-Falster på Internettet lidt rodet, idet jeg har valgt, at publicere en række af mine tidligere indlæg i mere eller mindre tilfældig rækkefølge.

Ordet debat er en tilsnigelse. Det er desværre endnu ikke lykkedes, at formå de ansvarlige personer til at ytre sig i debatten, så indtil videre er det mest en debat med mig selv.

Jeg er igang med at udarbejde en mailingliste, som vil indeholde addresser på en række af de ansvarlige turistorganisationer på Lolland-Falster, der alle vil modtage information om denne blog. Listen vil blive publiceret her så snart den er færdig og mails afsendt.

Måske dette kunne medvirke til en lidt mindre ensidig debat...?

Fra Lolland-Falster Links' redaktion...080106

08.01.06 - Sprogkoder indsat på samtlige links...Omsider er vi færdige med at indsætte sprogkoder på de 2.336 links, der i dag findes på Lolland-Falster Links. Du finder sprogkoderne DE for tysk version og UK for engelsk udgave af websites ved siden af karakteren for websitet. Er der ingen angivelse, findes websitet kun på dansk.

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange at de sider, der også henvender sig til turister, kun findes i en dansk udgave. Det bekræfter min tidligere iagttagelse, at man på inden for turistindustrien på Lolland-Falster er af den opfattelse, at turister nok kommer af sig selv - uden at man behøver at gøre sig ulejlighed med at reklamere for regionens fortræffeligheder.

Med kommunesammenlægningen kan man måske håbe, at markedsføringen af Lolland-Falster bliver varetaget lidt mere professionelt. Man skal blot huske på, at nedsættelse af diverse turistfremmende udvalg ikke registreres af potentielle turister, DER LIGE NU planlægger deres kommende sommerferie.

Man bliver nødt til at se i øjnene, at snak, rapporter og udvalg IKKE gør nogen forskel. Det der behøves er PENGE, FANTASI og DYNAMISKE personer med ideer og visioner, personer der har indset, at turistindsatsen ikke skal udgå fra torvet i Maribo, men fra torvene i München, Amsterdam og Birmingham.

Ovenstående er sakset fra Lolland-Falster Links 'Fra Redaktionen' 8. januar 2006

Fra 'Lolland-Falster Links' redaktion... 200206

20.02.06 - Anmeldelser på Netavisen...Som det måske vil være brugere af Lolland-Falster Links bekendt, er Finn og jeg blevet hyret til på skift at anmelde websites på netavisen Lokalnyheder. Foreløbige er følgende hjemmesider blevet anmeldt:

1. Gedser turistbureau (15.01.06; SWR)
2. Faaborg-nielsen (22.01.06; SWR)
3. Albuen (29.01.06; FK)
4. Nysted mole (05.02.06; SWR)
5. Naturpark maribo (12.02.06; FK)
6. Sundruten (19.02.06; SWR)
7. Døllefjelde-musse marked (26.02.06; SWR)
8. Visit marielyst (05.03.02.06; FK)
9. Lolland-Falsters herregårde (12.03.06; SWR)
10. Billeder fra Lolland (19.03.06; SWR)
11. Wikipedia - Den frie enclyklopædi (26.03.06; SWR)

Stort set samtlige anmeldelser har berørt websites, der har relation til markedsføringen af Lolland og Falster som turistmål med henblik på, at tiltrække flere turister til regionen. Det er derfor meget skuffende, at der blandt de mange reaktioner vi har modtaget ikke har været en eneste fra personer, der er beskæftiget indenfor turistforeningerne.

Senest er websitet 'Møn Rundt på Cykel' på netavisen blevet fremhævet, som et skoleeksempel på hvordan professionelle mediefolk kan fremstille cykelferie på Møn så man straks får lyst til at droppe turen til Mallorca og tage til Møn i stedet for. Prøv at sammenligne denne hjemmeside med den Lolland-Falsterske udgave af et cykelferie website på 'Sundruten'. Ikke sandt! man ser tydelig forskellen mellem den professionelle og amatøren.

Det undrer mig (SWR) blot, at vi på Lolland-Falster næsten altid hører til blandt amatørerne. Har vi slet ingen personer, der tager turisterhvervet alvorligt? - Der er jo både arbejdspladser og indtægter i turisme. Men man skal selvfølgelig gøre sig klart, at intet (udover lommeuld) kommer af sig selv. Det er ikke nok, at sidde på sin flade og vente på at turisterne dukker op af sig selv.

Faldende besøgstal på Traktormuseum

Traktormuseet i Eskilstrup oplevede i 2005 det laveste besøgstal i museets 18 årige historie. I følge Lolland-Falsters Folketidende (230306) er det danske turister, der svigter, mens antallet af udenlandske turister var uændret.

En tilsvarende tilbagegang i turisttallet blev præsenteret på Nykøbing Turistforenings generalforsamling, hvor stort set samtlige turistattraktioner oplevede faldende besøgstal, med Den Gamle Købmandshandel som en beskeden undtagelse. Selv Middelaldercenteret, som er en af regionens mest markante seværdigheder måtte se antallet af besøgende falde med 8 procent i følge Lokalnyheder.nu (180306).

Brev til direktøren for Turistinformation i Nykøbing

Kære Svend-Erik Kristensen,

Inspireret af det svigtende turistbesøg i 2005 i Nykøbing har jeg gennemgået jeres website

http://www.tinf.dk/

omhyggeligt i et forsøg på dér at finde forklaringen på det meget utilfredsstillende resultat af den turistmæssige markedsføring af Nykøbing og omegn forud for turistsæsonen 2005.

I den forbindelse har jeg nogle kritiske kommentarer til websitets opbygning og layout og - ikke mindst - websitets indhold.

1. En banal fejl: de to billedfelter i venstre side på samtlige websider er forkert formatteret (boxen hvori billedet vises korresponderer ikke til billedernes størrelse) hvilket gør, at billederne vises forvrænget. Det gælder samtlige billeder i dette felt og skyldes en programmeringsfejl i styringen af visningen.

2. De små billeder er ikke velegnede til at gøre en potentiel turist interesseret i at besøge byen. Billederne har et altfor indforstået, lokalt indhold. Husk at disse billeder primært skal tiltrække udenlandske turister.

3. Dårlig billedkvalitet er i øvrigt en gennemgående svaghed ved hele jeres website. Samtlige billederne er altfor små og gnidrede, og er slet ikke af professionel kvalitet. Prøv at besøge

http://www.lokalnyheder.nu/?Id=3667

og læs min anmelde af websitet 'Billeder fra Lolland', som viser en samling af den meget dygtige fotograf Jesper Hjelme's billeder - så vil du forstå hvad jeg mener.

4. Beskrivelser af seværdighederne er mildest talt meget summarisk: kun et link til en kedelig, uinspireret side med praktiske oplysninger. Hvor er begejstringen, salgstalen, inspirationen, engagementet? - svær at få øje på ikkesandt?Hvorfor ikke sende en dygtig fotograf i marken og tage nogle indbydende billeder af seværdighederne og kontakt dernæst en person, der kan skrive medrivende og engageret om Nykøbings herligheder? Det kunne måske hjælpe med til at standse tilbagegangen i turisttallet næste år.

Husk at jeres vigtigste publikum er potentielle turister, der i øjeblikket sidder forskellige steder i Europa og planlægger sommerferien 2006.

5.
Og til slut, og måske allervigtigst, find en kompetent webdesigner og en ligeså kompetent webredaktør. Jeres nuværende hjemmeside bærer i alt for høj grad præg af, at at være amatørarbejde. Der findes mange dygtige webdesignere i Nykøbing, som kunne varetage denne opgave.
I er jo en meget vigtig del af Nykøbings erhvervsliv som ansvarlig for at tiltrække kunder/turister til byens forretninger og seværdigheder. Det er et stort ansvar, som bør tages langt mere alvorligt end det sker i dag.

Jeg vil meget gerne høre din mening om mine kommentarer herunder hvilke initiativer Nykøbing F. Turistinformation planlægger for at bremse tilbagegangen.

Med venlig hilsen

Søren W. Rasmussen

søndag, marts 26, 2006

Turisme på Lolland-Falster


Oprettelse af denne weblog er et forsøg på at starte en debat om den måde turistindustrien på Lolland-Falster røgter sit hverv. Man ser år for år et stadig fald i antallet af turister, der besøger regionen uden at det tilsyneladende medfører nogen som helt reaktioner fra de ansvarlige for markedsføringen af regionen.

Billede: Lolland-Falster Links

Det er meget beklageligt idet dette svigt i turistbesøget har alvorlige konsekvenser for indtægterne i regionens turistrelaterede industrier. Jeg vil med denne blog give de ansvarlige personer indenfor turistindustrien såvel som kiritikere af turistindsatsen et forum for diskussion og håber, at det vil blive flittigt brugt.