mandag, januar 29, 2007

Ny titel på bloggen

Skulle en tidligere besøgende vende tilbage til denne blog vil han/hun opdage, at bloggen har skiftet navn. Efter omkring et års anstrengelser med at yde et lille bidrag til udviklingen indenfor turistindustrien, er det blevet klart for mig, at de problemer, som jeg mente stod i vejen for en succesfuld udvikling af turistindustrien stikker dybere.

Det fremgår af indlæggene på bloggen, at jeg tidligere har bevæget mig ud af forskellige tangenter til turismecirklen i mine forsøg på at forstå hvorfor befolkningen - det vil her sige de oprindelige beboere (tilflyttere opfører sig mærkbart anderledes) - tilsyneladende accepterer denne tilstand uden at mugge - offentligt.

Der er en mærkelig ulyst til at ytre sig offentligt, selv efter ret alvorlige provokationer. Man passer sit, brokker sig til naboer og venner, men tager sjældent initiativer til forandringer, der påvirker regionens status som "udkantsområde", der kun fungerer med støtte fra stat og EU.

Min seneste erfaring stammer fra den ekstraordinære generalforsamling i Flintinge vandværk, hvor to "tilflyttere", efter at have levet med kogepåbud for det leverede vand i månedsvis, blev trætte af at vente og fremsatte et meget fornuftigt og gennemarbejdet forslag til genetablering at en sundhedsmæssig forsvarlig vandforsyning. Forslaget blev nedstemt og en ny bestyrelse bestående af "indfødte" blev valgt - som kort tid efter iværksatte det samme forslag - til alles tilfredshed.

Der var på mødet ingen ros til de to tilflytter-initiativtagere - tværtimod blev de nærmest skældt ud for at planlægge et kup gående ud på at overtage vandværket. Man fik virkelig her en "live" demonstration af nogle af årsagerne til regionens status som udkantsområde: "Ingen - og slet ikke tilflyttere - skal komme her og fremsætte forslag - uanset om de er fornuftige eller ej. Vi ved nok hvordan vi plejer at gøre og ingen skal give os gode råd."

Nå, men resultatet blev, at vi nu ikke længere behøver at koge vandet. Selvom det tog lidt længere tid på grund af de "indfødtes" ulyst til at lytte til gode råd fra tilflyttere.

Ingen kommentarer: