søndag, august 13, 2006

Går det mon fremad?

Tilbage efter en aktiv sommerperiode som blandt meget andet er forløbet med at starte medievirksomheden SH-Grafik, der beskæftiger sig med alle former for kommunikation på papir og på internettet, fortsætter jeg min enetale om turisme på Lolland og Falster.

Turisterne strømmer til???
Det var en fornøjelse at læse i Folketidende (8. august 2006), at antallet af turistbesøg viser markant fremgang i 2006. Men før vi glæder os alt for meget er det måske værd, at overveje hvad der ligger bag tallene. Er det nu vores egen fortjeneste? eller skyldes fremgangen forhold, der er udenfor vores kontrol?

En del af æren skal formentlig tilskrives Østdansk Turismes markedsføringsindsats, men her mangler naturligvis et "kontrol forsøg", der kunne afsløre om stigningen skyldes markedsføringsindsatsen eller om det øgede besøgstal var kommet alligevel - eller måske havde været endnu større UDEN indsatsen.

Direktør Glen Polano oplyser i øvrigt til avisen, at en af årsagerne til stigningen skyldes, at flere virksomheder indberetter til Danmarks statistik. Da de præcise tal ikke oplyses i avisen, er det svært at vide om det er de nye indberetninger, der alene er ansvarlige for stigningen. I alle tilfælde bliver det interessant, at se den endelige opgørelse ved årets udgang.

Dynamisk udvikling i Guldborgsund???
Som udtryk for den dynamiske udvikling i Guldborgsund kommune har man her besluttet, at se tiden an i et år med - som man udtrykker det - "arbejdsro" så kommunenes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg kan danne sig et overblik situationen. Bare udvalget ikke for så meget ro, at det falder helt i søvn. Det kan vel ikke tage et helt år, at samordne markedsføringsbestræbelserne i de 6 kommuner - med mindre man arbejder meget roligt.

I betragtning af at Region Sjælland omsætter for ca. 7.6 milliarder kroner og skaber beskæftigelse til 11.300 personer (tal fra Folketidende 8. august 2006) var det måske relevant hvis udvalget droppede ideen med et års arbejdsro og i stedet for, fik turismestrategien udarbejdet så den er på plads den 1. januar 2007. Man må håbe, at Lennard Damsbo-Andersen (S, Borgmester i Nysted), som er formand for udvalget, har forstand på turisme og markedsføring. Hans CV som kan læses på http://www.damsbo-andersen.dk/profil.htm giver desværre ikke meget håb...

Om de øvrige medlemmer af udvalget (jeg har ikke kunne finde deres navne) ved jeg ikke, men jeg har min tvivl. Det ville gavne Guldborgsund kommune, hvis man erstattede i det mindste nogle af udvalgets medlemmer med folk, der kan arbejde/tænke lidt hurtigere.

Det er under alle omstændigheder yderst kritisabelt, at man tildeler sig er års "arbejdero" når det, der behøves er et års "arbejdsiver". Det er mange penge og mange stillinger sagen drejer sig om. - Men man prøver måske at leve op til kommunens nye kommunevåben, som jo signalerer at uden vind bevæger kommunen/sejlskibet sig ikke meget - og det har jo ikke blæst ret meget i den seneste tid....

Man kan dog glæde sig over at Nykøbings nye rundkørsel - til et ukendt milionbeløb - er ved at være færdig. Hvem der har fostret den ide, ved jeg ikke, men kommunens penge havde været bedre brugt til at give byens turistinformation et hårdt tiltrængt løft. Men dér skal måske også være "arbejdsro"?

Kære politikere,
Hvad tænker I på? Føler I slet intet ansvar for den opgave I lovede at løse ved valget i november? Er opgaven for stor og indviklet for jeres uddannelse og formåen? De spredte pip I udsender til jeres vælgere med uregelmæssige mellemrum giver ikke indtryk af, at I har magt over tingene.

I kan i øvrigt være glade for at regionen er dækket af landets vel nok mest tandløse avis, nemlig Lolland-Falsters Folketidende, der ikke har en mening om noget som helst og som aldrig stiller et kritisk spørgsmål, men troligt - spalte op og spalte ned - beretter, at "nu er Ane i Kæret igen væltet med sin cykel og har slået knæet slemt" og lignende dramatiske begivenheder.

Vågn op!, tag ud i verden og se hvordan man bærer sig af andre steder, vel at mærke steder hvor tingene fungerer. Så vi ikke igen og igen skal læse nedslående nyheder om svigtende antal barnefødsler, langtidsledige der er beskæftiget i håbløse aktiveringsprojekter, som kun har til formål at bringe statsrefusionen for bistandshjælpen op fra 35% til 65%, og konsekvenserne for udsigten til reducerede tilskud til sukkerproduktion...

Det er nemt at kritisere...
Det er selvfølgelig nemt at kritisere. For ikke kun at levere negativ kritik følger her et par strøtanker i tilfældig orden, som måske kunne være til inspiration...

1. Sørg for at pendling til hovedstaden kan ske hurtigt, pålideligt og på så kort tid som muligt. I bil kan jeg selv på 1,5 time komme fra mit hjem uden for Nykøbing til København. Hvad med at oprette en direkte busforbindelse som kunne give DSB lidt konkurrence?

2. Tag turisterhvervet alvorligt. Det er mange penge, det drejer sig om og er samtidig et område, hvor der kan beskæftiges mange personer med ringe eller ingen uddannelse. Og vær opmærksom på, at alle bistandsklienter ikke kan være i Zoo.

3. Øg bevillingerne til Østdansk turisme. Det er, så vidt jeg kan se, det eneste sted hvor der udføres noget der ligner professionelt arbejde med at markedsføre regionen.

4. Drop den tåbelige beslutning om at tildele et års "arbejdsro" til koordinering af turistindsatsen blandt de 6 kommuner. Lad Østdansk turisme ordne den sag. De har bedre forstand på det og behøver ikke et år til at løse den opgave hvis de - og det er vigtigt - forsynes med myndighed til at træffe bindende beslutninger. Ellers kan det være lige meget...

5. Tænk på, at man kun kan bruge pengene én gang. Når man bygger en luksusrundkørsel på en flad mark, kan man ikke bruge de samme penge til at sikre pendlernes transportsikkerhed eller til at stimulere turistindustrien.

6. Læs Lars Kolins bog "Kolinkuren" (jeg får ikke procenter af salget!) med et åbent sind. Når I er færdige med at læse bogen så overvej hvordan den kommunale administration kunne ændres, så man får fuldt udbytte af de ansatte medarbejderes evner og viden. Og fyr de ansatte, der ikke lever op til den opgave de er ansat til.

Jeg måtte for eksempel selv fortælle Teknisk Forvaltning i Nykøbing, at der var kommet nye regler for private olietanke i september sidste år - i Teknisk Forvaltningen anede den medarbejder jeg talte med ikke et suk om de nye regler.

7. Endelig: Sæt jer så ned og tænk på om I har den viden og de evner, der er nødvendige for at håndtere Guldborgsunds fremtid. Kommer I i tvivl, så træk jer tilbage og lad andre komme til. Det er ingen skam, at opdage, at en opgave man har påtaget sig er for stor og kompleks. Det er derimod en skam IKKE at gøre det, en skam der ikke kun vedrører jer selv, men alle regionens borgere.

Ingen kommentarer: