fredag, maj 12, 2006

Regionalt Turismeudviklingsselskab

I et smukt opsat prospekt med titlen: "Regional Turismeudvikling 2007-2010" beskriver Østdansk Turismes Koordinationsudvalg et forslag til styring af turismeudviklingen i Region Sjælland.

Forslaget har som vigtigste element etablering af et regionalt turismeudviklingsselskab til erstatning for de eksisterende organisationer i Roskilde og Køge, på Vestsjælland og i Storstrøms Amt.

Denne løsning kunne blive en betydningsfuld forbedring af markedsføringenbestræbelserne i regionen, som forhåbentligt resulterer i en slagkraftig, professionel organisation med rådighed over de nødvendige midler.

Kompetencer

I følge prospektet vil man opbygge nedenstående kompetencer i organisationen:

  • Turistfaglig viden
  • Netværk
  • Alliancer nationalt og internationalt
  • Ledelse
  • Projektstyring
  • Økonomi
  • Markedsføring
  • Innovation

Det er en temmelig intetsigende liste, som blot indeholder ret indlysende krav til enhver større organisation. Tiden må vise, hvad der i praksis menes med listen. Det står og falder naturligvis i meget høj grad med hvilke personer, der tilknyttes organisationen.

På listen mangler desværre hele det område, der udgør en stigende del af mange erhvervsvirksomheders markedsføringsbudget: Ekspertise indenfor markedsføring på internettet. Herunder professionel formidling - både hvad angår identifikation af internationale målgrupper og når det gælder teoretisk og praktisk viden om informationsmæssige metoder.

Strategiske pejlemærker
Et - noget luftigt - begreb, der anvendes i prospektet, er en række såkaldte "strategiske pejlemærker", som anvendes som rodekasser for en række meget løst udefinerede begreber. Disse begreber omfatter stort set alt, hvad man kan forestille sig af aktiviteter indenfor turistmæssig markedsføring. Denne opremsning er således ikke til megen hjælp, hvis man vil forsøge, at danne sig et overblik over hvad der præcist tænkes på.

Skulle alle de strategiske pejlemæker, der anføres tages alvorligt, ville det kræve ansættelse af en mindre hær af medarbejdere i den nye organisation. - Hvilket næppe ikke er realistisk.

En anden mangel i forslaget er den ringe opmærksomhed, der vises "brugerdreven innovation". Fine ord, men hvad betyder det?

Hvordan ser den overordnede struktur ud?
Der er selvfølgelig et kassediagram (hvornår har man sidst set et forslag uden "kasser med pile imellem", som selvfølgelig er interessant. Men der mangler så vidt jeg kan se nogle kasser:

Hvor befinder de lokale by og kommunale turistforeninger sig? Man tror vel ikke, at de forsvinder - eller hiver sig selv op ved håret og pludselige bliver til superprofessionelle aktører i markedsføringen. Og hvor findes kassen med professionel konsulentbistand og ekspertviden til de lokale turistorganisationer? Og hvor er kassen, der håndterer private initiativer? En meget stor del af det materiale, der anvendes i markedsføringen (på internettet) af regionen er udarbejdet af private ildsjæle, som efter bedste evne forsøger sig som webdesignere - med større eller mindre held.

Jeg tror, at det er vigtigt at se i øjnene, at en slagkraftig turistorganisation for Region Sjælland nødvendigvis må bestå af tre lag, nemlig:

1. En overordnet ledelse og koordinering

2. Et mellemlag, der udgøres af de regionens mange lokale turistforeninger

3. Den interesserede og engagerede befolkning, som er leveringsdygtig i viden om lokale attraktioner

Overser man denne sammenhæng, er jeg bange for, at man ender med et stort hoved uden krop.

Ingen kommentarer: