torsdag, maj 11, 2006

Lars Kolin: Kolinkuren mm

Det er et stykke tid siden jeg har føjet nyt til min enetale om turisme på Lolland og Falster. Det betyder imidlertid ikke, at jeg har mistet gejsten, men at der har været en række andre ting, som har krævet min opmærksomhed.

Er netop i færd med at læse Lars Kolins bog "Kolinkuren" og tænkte straks på mit indlæg om "Injalitis - eller paralytisk lammelse" inspireret af Northcote Parkinson i forbindelse med turistindsatsen her på egnen. Begge peger på faren ved selvtilfredshed som den primære faktor i det Kolin kalder "dødsspiralen" og Parkinson Injalitis (smittefarligt mindreværd) som giver sig udtryk i, at virksomhedens ledelse fastholder gamle opfattelser og rutiner i selvgælde over tidligere tiders succeser. Imens bevæger verden og med den kunderne sig hastigt videre, og har på et tidspunkt overhalet virksomheden indenom.

Resultatet er dramatisk og katastrofalt: Virksomheden går simpelthen neden om og hjem - til ledelsens store overraskelse: "Vi er da både dygtige og kloge og det vi plejer at foretage os har da virket før". Måske nok, men kunderne er ikke længere de samme... Og køber nu deres varer andetsteds.

Senest er noteret et fald i besøgstallet på Knuthenborg Safaripark på 75.000 i de seneste 3 år. Selvom der kan findes andre forklaringer på faldet, er tilbagegangen MEGET stor og næppe planlagt. Og prøv at besøge Nykøbing turistinformations hjemmeside. De har ikke engang selv opdaget at direktør Svend-Erik Kristensen har forladt stedet. Og viser troligt de samme jammerlige billeder af omegnen. Og de fejl i en række links på websitet som vi fandt i slutningen af marts er der stadigvæk. Jamen hvad tænker I da på? - Prøv at læse Kolin eller Parkinson og tænk efter om I kan genkende nogen af symptomerne på Injalitis i jeres organisation. Ellers er jeg bange for, at jeres kunder er forsvundet en skønne dag.

Efter mit besøg hos Østdansk turisme skrev jeg et udkast til en henvendelse til DK Hostmaster om at få afsløret ejeren af domænet www.lolland-falster.dk med henblik på at overtage domænenavnet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at en virksomhed, der intet har at gøre med Lolland eller Falster er det første hit i en Google-søgning efter "lolland-falster". Brevet er gengivet herunder:

DK Hostmaster
oplysninger@dk-hostmaster.dk

Ang. identiteten af registranten for domænet lolland-falster.dk

DK Whois databasen indeholder følgende oplysninger om domænet lolland-falster.dk:

Domænenavn: lolland-falster.dk

DNS: lolland-falster.dk
Registreret: 2005-09-01 Status:
Aktivt Registrant: Informationen er ikke tilgængelig.
Fuldmægtig: Informationen er ikke tilgængelig.

Domænet lolland-falster.dk anvendes i øjeblikket af en person/virksomhed, hvis aktiviteter ikke har nogen relation til hverken Lolland eller Falster. Det er meget uheldigt, at vore bestræbelser på seriøs markedsføring af regionen overfor danske og udenlandske turister påvirkes negativt af, at det mest relevante domænenavn for vort arbejde - lolland-falster.dk - i øjeblikket anvendes af en anonym registrant til formål, der intet har at gøre med Lolland og Falster.

Østdansk Turisme (
www.oplevdanmark.nu/) er en organisation, der varetager den turistmæssige markedsføring af Sjælland, Møn & Lolland-Falster. En vigtigt del af vore markedsføringsaktiviteter foregår på internettet, hvorfor det er af afgørende betydning for vore aktiviteter, at domænet lolland-falster.dk refererer til et website, der vedrører regionen og ikke til et kommercielt website uden relation til Lolland og Falster.

Vi vil derfor anmode DH Hostmaster om at frigive kontaktoplysninger for registranten i henhold til
lov om domænenavne af 1. juli 2005 § 8 stk. 3 samt § 13 så vi kan indlede forhandlinger med registranten om overtagelse af domænet.

Med venlig hilsen

Glen Polano, direktør Østdansk Turisme


Jeg har siden afsendelse af brevet den 16. april spændt ventet på en reaktion fra Østdansk turisme eller DK Hostmaster. Og venter stadig...

Og begynder så småt at forstå hvorfor Lolland og Falster har så svært ved at rive sig ud af rollen som udkantsområde, der i alt for høj grad er afhængig af statslig bistandshjælp. Hvor er dynamikken, selvkritikken, lysten til udvikling, til at glemme "vi plejer da..." og i stedet for tænke nyt.

Man er naturligvis skeptisk når en forhenværende "Københavner" (jeg stammer i øvrigt fra Nordjylland) og tilmed en tilflytter begynder at blande sig i tingene. Det er imidlertid ikke nogen heldig attitude, hvis man ønsker udvikling og rundt omkring sig ser, at de gamle metoder ikke virker. Jeg kan røbe, at indenfor min branche (forskning og udvikling) ville man ikke have noget langt liv med den indstilling.

Det er jo bydende nødvendigt erkende de faktiske forhold og at prioritere sine midler og indsats meget omhyggeligt derefter. Rundkørsler (Nykøbing) og sportshaller (Nr. Alslev) er selvfølgelig meget fint, men kan næppe forventes at give nævneværdige bidrag til regionens økonomiske udvikling.

Så vidt jeg kan se, forspilder man en af de få realistiske mulighedet for at generere reel indtægt til regionen ved at tage så afslappet - for nu at sige det pænt - på turisterhvervet. Jeg har for nylig hørt rygter om, at personalet i Nykøbing Zoo overvejende består af langtidsledige bistandsklienter. Intet ondt om disse personer, der på rette plads kan bidrage på fortrindelig vis til regionens drift. Men prøv at forestille jer min sidste arbejdsplads, medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S udelukkende drevet af langtidsledige bistandsklienter! Det var næppe gået i mange sekunder. Men med Nykøbing Zoo er det selvfølgelig en anden sag - eller er det??

Så prøv at se bort fra at dette er skrevet af en tilflyttet Københavner og tænk i stedet for på om nogle af mine kritikpunkter muligvis kunne være relevante. Og mens I tænker så få dog rettet Nykøbing turistinformations hjemmeside så den præsenterer byen på en professionel måde, der giver folk lyst til at komme på besøg.

1 kommentar:

P@dagog sagde ...

Hej.
Er studerende og i færd med at skrive afsluttende opgave = bachelor i ledelse.
Faldt over din side, fordi jeg søgte på "kolinkuren".
Har d.d. (d. 14. maj) hørt "Brunch" på P4, hvor Lars Kolin kommenterede dagens aviser. Kan høres igen på netradioen.
Nå men grunden til at jeg skriver her er den, om du kender hans hjemmeside? Den skulle hede "Kolinkuren", men jeg kan ikke finde den. Kunne godt tænke mig at læse bogen. Har selv lige læst John Kotters "I spidsen for forandringer".
Mvh Linda