fredag, marts 31, 2006

Internet, blogs og alder

I min kritik af de ansvarlige for markedsføringen af Lolland og Falster er jeg kommet til at tænke på, om grunden til den meget begrænsede opmærksomhed, der ofres på Internettet som medium måske er, at de involverede personer ikke er fortrolige med dette medium.

Billede: Fra Sønderskovhjemmets IT værksted

De bruger det måske ikke dagligt til informationssøgning og er ikke klar over, at en voksende del af befolkningen både her i landet og udenlands har et helt andet forhold til 'nettet'. De googler for at finde svar på spørgsmål, for at finde rejsemål, for at bestille billetter til teateret, for at købe deres køleskab og den nye computer. Det er for mange efterhånden erstatning for telefonbogen og for deres leksikon (se min anmeldelse af Wikipedia på Lokalnyheder.nu). Og virksomheder der ikke kan findes på Internettet er helt usynlige for dem.

At der efter knapt en uge blandt mindst 65 personer, der alle burde beskæftige sig med Lolland og Falsters ve og vel ikke er en eneste, der har reageret på min henvendelse ved at skrive en kommentar på denne blog kunne antyde, at de 65 personer ikke er fortrolige med mediet.

Så her er lidt hjælp: En blog (eller som den også kaldes weblog) er et åbent forum, hvor man kan give udtryk for sine meninger (hvis man altså har nogen) . Læser man noget, der er ukorrekt, kan man berigtige. Men det er måske korrekt alt hvad, der er skrevet på denne blog hidtil - det håber jeg ikke...

Fordelen ved denne debatform er at den er offentlig, hurtig og nem, ikke noget med møder, udvalg, frimærker og postvæsen. At jeres tavsheden skyldes ligegyldighed med Lolland og Falster nægter jeg at tro - indtil videre.

Så fat pennen og lad os høre hvad I mener om markedsføring af Lolland-Falster. I kan da ikke være computeranalfabeter alle sammen?

Ingen kommentarer: