tirsdag, april 04, 2006

Injalitis - eller paralytisk lammelse

En af de mest begavede analytikere af livet i de højere administrative cirkler er professor Cyril Northcote Parkinson (1909-1993). Nedenfor er gengivet uddrag hans beskrivelse af Injalitis (paralytisk lammelse), som jeg finder meget relevant for udviklingen af den turistmæssige markedsføring på Lolland og Falster.

Ordrette citater fra hans tekst (Parkinsons Lov - C. Northcote Parkinson, oversat af Eva Hemmer Hansen. Fremads Fokusbøger, 1963) er skrevet med ændret typografi.

"Vi støder overalt på en type foretagender (administrative, merkantile eller akademiske), hvor de overordnede arbejder tungt og fantasiløst, de lavere grader kun udfolder energi i at intrigere mod hverandre, og de unge er skuffede eller lige glade. Intet bliver gennemført."

"Det er sygdommen Smittefarligt Mindreværd, eller Injalitis. Det første faresignal består i, at der et sted på foretagendets rangstige viser sig et individ, der i sig forener en høj koncentration af inkompetence og jalousi. De to elementer forener sig og danner et nyt stof, som vi har kaldt injalose. Dette stofs tilstedeværelse kan med sikkerhed påvises ud fra et givet individs handlinger, når han efter at have haft fiasko i sin egen afdeling konstant forsøger at blande sig i andre afdelingers sager og opnå kontrol med hovedledelsen."

"Det injaløse individ på dette stadium er let at kende på den udholdenhed, hvormed han stræber efter at komme af med alle, der er dygtigere end han selv og ligeledes på hans modstand mod ansættelse og forfremmelse af nogen, der måske med tiden kunne vise sig dygtigere. Hovedledelsen kommer gradvist til at bestå af nogen, der er dummere end formanden, eller direktøren eller bestyreren. Hvis lederen af et foretagende er andenklasses, sørger han for, at alle i hans umiddelbare omgivelser bliver tredieklasses, og de igen for at deres underordnede bliver fjerdeklasses. Snart indtræder der en veritabel kappestrid om at være dum, og man spiller endnu dummere end man er."

"Næste, eller tredie. stadium i sygdomsangrebet er nået, når der ikke er gnist af intelligens tilbage i foretagendet fra øverst til nederst. Dette er den comatøse tilstand vi indledte med at beskrive. Når dette stadium er indtrådt, er foretagendet praktisk taget dødt. Det kan ligge bevidstløst hen i tyve år. Det kan stille gå i opløsning."


Dernæst beskriver Parkinson meget morsomt nogle af symptomerne på Injalitis, beskrivelser, som jeg varmt kan anbefale, at man læser i det originale essay. Nedenfor blot to citater.

"Stadium to [af injalitis] erkendes ved hovedsymptomet, som er selvglæde. Man satte sig beskedne mål og har derfor stort set nået dem. Med skiven kun en halv snes meter fra skytten har der været mange træffere. [...] Man glemmer snart, at det var en meget lille anstrengelse for at nå et meget lille mål."

"Her er vi nu lidt skeptiske overfor de meget store lys. Disse kloge folk kan være så frygtelige besværlige, de vender op og ned på al fornuftig rutine og kommer med en masse ideer, som aldrig har været prøvet i praksis."


Udover at være en meget morsom skribent (efter min mening) rammer Parkinson ikke så sjældent præcist hovedet på sømmet. Og ingen af os kan vel sige os helt fri for at være en smule inficeret af denne injalitis.

Mit fragmentariske referat af hans essay om paralytisk lammelse giver forhåbentlig læseren lyst til at stifte nærmere bekendtskab med denne forfatter og kritiker af offentlig og privat administration. Som bekendt er selverkendelse det første skridt på vejen mod helbredelse.

Ingen kommentarer: