søndag, april 02, 2006

Indtægter og udgifter

Ifølge Folketidende (1. april 2006) ser den økonomiske fremtid for Gundborgsund kommune temmelig sort ud (og det er ikke aprilsnar). Embedsmændenes beregninger afslører, at der mangler betragtelige millionbeløb på budgettet, som vil kræve tilsvarende betragtelige besparelser i den service Guldborgsund kommune kan tilbyde sine borgere efter 2007. Og det vil i en lang fremtid blokere for nye initiativer i kommunen, hvis man ikke reagerer fornuftigt på dette faktum.

Det kan derfor undre mig, at holdningen til at generere INDTÆGTER i regionen er så valen og opgivende blandt vore politikere. Det er børnelærdom - eller burde i hvert fald være det i et landbrugsområde som Lolland-Falster - at der skal sås før der kan høstes. Med andre ord - når det gælder turistindtægter - er investeringer en forudsætning for, at der kan skabes nye indtægtsmuligheder.

Der er to forhold (mindst), der taler til fordel for sådanne investeringer, også selvom de vil medføre en yderligere - men kortvarig - reduktion i den kommunale service : Dels er de nødvendige investeringerne meget begrænsede set i forhold til kommunens budgetunderskud, dels vil et antal langtidsledige kunne beskæftiges i turistrelaterede projekter, hvad der både nu og ikke mindst i de nærmeste år kunne nedbringe kommunens udgifter til udsigtsløs forsørgelse blandt regionens voksende antal langtidsledige.

Man går efter min mening helt galt i byen, hvis man udelukkende fokuserer på nedskæringer og besparelser fremfor at se på investeringer og indtægtsskabende aktiviteter. Jeg er efterhånden kommet til den erkendelse, at det ligger dybt hos de ansvarlige i regionen, at: "Vi jo er et sølle udkantsområde, der kun kan fungere ved hjælp i form af forskellige former for bistandshjælp fra resten af landet og fra EU."

Hvor er kampånden, initiativet, nytænkningen, selvrespekten? - og måske især fælleskabsfølelsen, det vil sige evne, lyst og energi til at agere som medlem af GULDBORGSUND kommune i stedet for at sørge for sig selv og sine - og ens 'gamle' kommune, der nu ikke eksisterer mere.

Man kan læse et overbevisende eksempel på netop dette forhold i samme nummer af Folketidende, hvor "...frygter halfolkene, at pengene bliver brugt til noget andet i den nye kommune, hvis de ikke bruges inden 2007" (halfolkene er fra Nørre Alslev).

Kære halfolk prøv, at lette på kasketskyggen og tænk på, at det er revnende ligegyldigt om der investeres i en sportshal eller ej, hvis Guldborsund kommune går rabundus. Tænk i helheder, fremtid og fællesskab og glem, at i bor i Nørre Alslev. I bor nu i Guldborgsund kommune!

Man kan sikkert finde andre eksempler på lokale grupper (og politikere? - jævnfør den ganske unødvendige rundkørsel uden for Nykøbing), der endnu ikke har forstået, at det er i vores allesammens interesse, at Guldborgsund kommune udvikler sig til et område i fremdrift. Frit efter Kennedy: "Tænk ikke på hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land".

Dette er måske den største udfordring ved kommunesammenlægningen: At få folk og politikere til at trække på samme hammel - og i samme retning.

Ingen kommentarer: