torsdag, marts 30, 2006

Svar på pressemeddelelse

Usendelse af pressemeddelelse til 65 personer, som jeg formoder har en vis interesse i markedsføring af Lolland-Falster resulterede i nogle få, positive henvendelser (ingen fra turistorgsnisationerne).

Der var enighed om, at en åben debat om den turistmæssige indsats på LF havde lange udsigter. Man er tilsyneladende enige om, at de ansvarlige foretrækker, at arbejde 'i det skjulte' - måske for ikke at udsætte sig for kritik.

Lidt skuffende...

Ingen kommentarer: