onsdag, marts 29, 2006

Innovation i udkantsområder

Måske kunne turistindustrien finde inspiration til nytænkning med henblik på at stimulere den fremtidige udviklingen af turismen på Lolland og Falster ved at studere Rambøll Managements omfattende rapport.

"Målgruppen for rapporten er aktører på regionalt niveau, der ønsker at igangsætte en koordineret og målrettet indsats for at fremme innovation i regionen. Det kan f.eks. være de nuværende amter, regionale vækstfora, innovationsråd eller andre aktører med ansvar for erhvervsudvikling. Samlet giver manualen et godt udgangspunkt for alle, der vil arbejde med en innovationsstrategi. Selvfølgelig er den specielt rettet mod beslutningstagere og andre, der arbejder med regional udvikling, men den enkelte virksomhed kan også finde inspiration." Læs hele rapporten her.

Og husk Søren Kierkegaards præcise iagttagelse: "Alle vil Udvikling, ingen vil Forandring". Men uden forandring er ingen udvikling mulig. Det er helt fundamentalt, at de ansvarlige personer vurderer hvilke forandringer, der er nødvendige for at vende udviklingen - for eksempel ved at besvare følgende spørgsmål:


  • Er det de rigtige personer, der varetager den daglige drift af markedsføringen?
  • Er der tilstrækkelige midler til rådighed for en seriøs markedsføring?
  • Er vi for selvtilstrækkelige og for utilbøjlige til at gennemføre forandringer?
  • Er vi groet fast i gamle vaner som praksis har vist er uhensigsmæssige?
  • Er vi for dårlige til at lære af andres erfaringer?
  • Er vi bange for at ansætte dygtige folk, der måske vil afsløre, at vi selv er inkompetente?
  • Er vi for dårlige til at lære af tidligere tiders fejltagelser?
  • Er vi glade for at modtage gode råd? - eller bryder vi os ikke om 'utidig' indblanding?

Der er for mig at se grund til en del alvorlig selvransagelse blandt turistorganisationerne, måske med udgangspunkt i nogle af de punkter, der er anført ovenfor.

Ingen kommentarer: